august, 2022

24aug19:00- 21:00FramhevetKurs i spillemidler for lag og foreninger19:00 - 21:00

Informasjon

Agenda:

  1. Gjennomgang av spillemiddelordningen
  2. Nye regler for 2023
  3. Åpen post for spørsmål

Se gjerne www.anleggsregisteret.no for informasjon om spillemidler.
Send gjerne inn spørsmål i forkant til lars.gotaas@innlandetfylke.no

Kurset foregår på Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZjYjM3ZTUtMDM1MC00YzE4LTllODYtZDAzNzYzNjUxZThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6bba49-6f35-4d82-9fca-4827d417cd3e%22%2c%22Oid%22%3a%227464780b-ece1-4b2b-b70b-d810b78632a6%22%7d

Tid

(Onsdag) 19:00 - 21:00

X