Meldinger

I forbindelse med Corona  og planlagt vaksinasjon, så benytter Os kommune programmet Varsling 24 for å nå de  ulike aldersgruppene og våre innbyggere. Dette til informasjon og du kan lese om programmet her: https://www.varsling24.no/ Vi  bruker  også dette programmet i forbindelse med varsling når det skjer ting eller vi planlegger å gjøre jobb på vann […]

Continue Reading

X