Postliste

Postliste

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse.		
SIST OPPDATERT: 27.01. 2023 - 11:31

Innsyn

Fra og med 1. desember 2022 vil de fleste dokumenter ligge ute til nedlasting i postlista.   Postjournalen offentliggjøres etter klokka 12 dagen etter at dokumentene er journalført.  Enkelte dokumenter vil av tekniske årsaker ikke være nedlastbare. Disse kan du få tilgang til ved å kontakte sercvicetorget i Os kommune, på  e-post postmottak@os.kommune.no eller på telefon nr. 62 47 03 00.

Hvis du ønsker  innsyn i samtlige dokumenter i en sak, må du ta kontakt med Servicetorget som vil hjelpe deg med hvordan du skal gå frem videre. Vær oppmerksom på at en sak kan innholde mange dokumenter. Servicetorget kan også utføre søk i saker og enkeltdokumenter for deg.

Unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter vil være unntatt offentlighet. Det kan eksempelvis dreie seg om interne dokumenter eller dokumenter som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Dokumenter som er unntatt offentlighet vises i postjournalen med markeringen Gradering:u.off.
I noen tilfeller vil du kunne få tilgang til dokumenter etter at taushetsbelagte opplysninger er fjernet, i andre tilfeller er hele dokumentet unntatt offentlighet. Dersom du ønsker å få innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet,  fyller du ut skjema og sender det til vårt mottak. Søknaden vil bli individuelt behandlet.
Skjema for innsynsbegjæring

Blir begjæringen om innsyn avslått, kan vedtaket påklages til statsforvalteren via kommunen.X