Postliste

Postliste

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse.

SIST OPPDATERT: 21.06. 2022 - 08:53

Innsyn

Dersom du ønsker innsyn i en sak eller et dokument, så vær snill å henvende deg til Os kommune, servicekontoret enten på e-post postmottak@os.kommune.no eller på telefon nr. 62 47 03 00.

Du har også rett til å be om innsyn i samtlige dokumenter i en sak, men da må du ta kontakt med Servicetorget som vil hjelpe deg med hvordan du skal gå frem videre. Vær oppmerksom på at en sak kan innholde mange dokumenter. Servicetorget kan også utføre søk i saker og enkeltdokumenter for deg.

Unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter vil være unntatt offentlighet. Det kan eksempelvis dreie seg om interne dokumenter eller dokumenter som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Dokumenter som er unntatt offentlighet vises i postjournalen med markeringen Gradering:u.off.
Dersom du ønsker å få innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet, fyller du ut skjema og sender det til vårt mottak. Søknaden vil bli individuelt behandlet. Det kan ta noen dager før du får svar.
Skjema for innsynsbegjæring

Blir begjæringen om innsyn avslått, kan vedtaket påklages til statsforvalteren via kommunen.X