Helseplattformens superbrukere : superbruker helseplattformen helseplattform

Superbrukerne var en av suksessoppskriftene da Os kommune innførte Helseplattformen i omsorgstjenesten. Lurer du på hva en superbruker er, og hva de gjør, se denne filmen der du  møter superbruker Øyvind på jobb.

Continue Reading

X