Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Denne siden gir en oversikt over ansatte i Os kommune fordelt på stab, virksomheter og avdelinger.

SIST OPPDATERT: 30.01. 2018 - 15:41

Oversikt over ansatte i Os kommune med kontaktinformasjon

Nedenfor ligger oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) . For å gjøre det enklere å finne fram til den enkelte ansatte er de fordelt på stab/avdelinger i stab og virksomheter/avdelinger.

E-postadressen finner en ved å klikke på den ansattes navn.

Rådmann og rådmannens stab

Rådmann

95266502

digitaliseringsansvarlig
rådmannens stedfortreder

41603533

Økonomisjef

62470301 / 97646342

Personalsjef

95061698

Leder IKT og sikkerhet

92856409

Leder felles lønnsavdeling

92859113

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470307

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470310

Servicetorget

Leder servicetorget

62470325 / 41608843

Saksbehandler

62470322

Saksbehandler

62470324

Informasjonskonsulent

92261618

Os kommunale barnehage

Virksomhetsleder

62470204 / 97674700

Assisterende styrer

62470205

Pedagogisk leder –  avdeling Askeladden

62470206 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Rødhette

62470210 / 95266519

Therese Røsten

Pedagogisk leder – avdeling Veslefrikk

95266515

Therese Røsten

Pedagogisk leder – avdeling Knerten

40434919

Pedagogisk leder/Styrer – avdeling Dalsbygda

62470208 / 48893260

Os skole

Virksomhetsleder (rektor)

62470401 / 95266518

Inspektør og leder SFO

62470402

Faglig leder – Os kulturskole

62470403

Sekretær

62470404

IKT – fagarbeider

94971665

Dalsbygda skole

Virksomhetsleder (rektor)

62470202 / 95266517

Sekretær

62470201

Helsetjenesten

Virksomhetsleder (kommuneoverlege)

62470355

Helsesøster

62470357

Psykiatrisk sjukepleier

95266514

Øydis Husby

Psykiatrisk sjukepleier

47473150

Fysioterapeut

48957609

Fysioterapeut

99086940

NAV – Os

Virksomhetsleder NAV Os

5555 3333

Veileder

5555 3333

Veileder

5555 3333

Veileder

5555 3333

Veileder

5555 3333

Ruskonsulent

456 33 158

Flyktningekonsulent

459 75 985

Omsorgstjenesten

Virksomhetsleder

95088883

Nestleder

95266523

Avdelingsleder – Verjåtunet

458 74 717

Avdelingsleder – hjemmetjenesten

48955255

Ergoterapeut

95266528

Konsulent

62470431

Kultur

Virksomhetsleder (kultur- og biblioteksjef)

97653219

Bibliotekar

62470420

Haldor Bromstad

Klubbleder – fritidsklubben

99559914

Landbruk (felles avdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner)

Virksomhetsleder

62470300

Rådgiver – landbruk

62470305

Rådgiver – naturforvaltning

62470302

Rådgiver – skogbruk

62470316

Rådgiver – landbruk

62470320

Konsulent – landbruk

95266508

Konsulent – landbruk

Teknisk og plan

Virksomhetsleder

95266503

Avdelingsingeniør

95266513

Arealplanlegger

99718142

Oppmålingsingeniør

62470332

Ledende vaktmester

95266507

Vaktmester

95266505

Vaktmester

95266506

Vaktmester

95266509

Vaktmester

95266510

Vaktmester

95266511

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

95266525

X