Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Denne siden gir en oversikt over ansatte i Os kommune fordelt på stab, virksomheter/avdelinger.

SIST OPPDATERT: 01.02. 2017 - 20:42

Oversikt over ansatte med kontaktinformasjon.

Nedenfor ligger oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) . For å gjøre det enklere å finne fram til den enkelte ansatte er de fordelt på stab/avdelinger i stab og virksomheter/avdelinger.

E-postadressen finner en ved å klikke på den ansattes navn.

Rådmann og rådmannens stab

Rådmann

95266502

Skolefaglig rådgiver

41603533

Økonomisjef

62470301 / 97646342

Personalsjef

90776948

Leder IKT og sikkerhet

92856409

Leder felles lønnsavdeling

92859113

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470307

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470310

Servicetorget

Leder servicetorget

62470325 / 41608843

Saksbehandler

62470322

Saksbehandler

62470324

Informasjonskonsulent

92261618

Os kommunale barnehage

Virksomhetsleder

62470204 / 97674700

Nestleder

62470205

Nestleder

62470205

Pedagogisk leder –  avdeling Tuppul’n

62470206 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Skogstjerna

62470210 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Tytingen

62470209 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Røsslyngen

62470207 / 95266515

Jon Anders Røste

Pedagogisk leder – avdeling Kreklingen

62470207 / 95266515

Pedagogisk leder – avdeling Dalsbygda

62470208 / 48893260

Os skole

Virksomhetsleder (rektor)

62470401 / 95266518

Inspektør og leder SFO

62470402

Rådgiver

62470406

Faglig leder – Os kulturskole

62470403

Sekretær

62470404

IKT – fagarbeider

94971665

Dalsbygda skole

Virksomhetsleder (rektor)

62470202 / 95266517

Sekretær

62470201

Helsetjenesten

Virksomhetsleder (kommuneoverlege)

62470355

Helsesøster

62470357

Psykiatrisk sjukepleier

95266514

Psykiatrisk sjukepleier

47473150

Fysioterapeut

48957609

Fysioterapeut

99086940

NAV – Os

Virksomhetsleder NAV Os

5555 3333

Veileder

5555 3333

Veileder

5555 3333

Veileder

5555 3333

Veileder

5555 3333

Ruskonsulent

456 33 158

Flyktningekonsulent

459 75 985

Omsorgstjenesten

Virksomhetsleder

95088883

Nestleder

95266523

Avdelingsleder – Verjåtunet

458 74 717

Avdelingsleder – hjemmetjenesten

48955255

Avdelingsleder  – Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

48892692

Avdelingsleder – Bofellesskap for mindreårige flyktninger

48884221

Ergoterapeut

95266528

Konsulent

62470431

Kultur

Virksomhetsleder (kultur- og biblioteksjef)

97653219

Bibliotekar

62470420

Haldor Bromstad

Klubbleder – fritidsklubben

99559914

Gjermund Breen

Klubbmedarbeider

99277411

Landbruk (felles avdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner)

Berit Bugten Østbyhaug

Virksomhetsleder

62470300

Rådgiver – landbruk

62470305

Rådgiver – naturforvaltning

62470302

Rådgiver – skogbruk

62470316

Konsulent

62470320

Rådgiver

95266508

Konsulent

62470321

Teknisk og plan

Virksomhetsleder

95266503

Avdelingsingeniør

95266513

Arealplanlegger

99718142

Oppmålingsingeniør

62470332

Ledende vaktmester

95266507

Vaktmester

95266505

Vaktmester

95266506

Vaktmester

95266509

Vaktmester

95266510

Vaktmester

95266511

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

95266525