Daily Archives: 11. september 2019

Slik blir det nye kommunestyret i Os kommune sammensatt: Senterpartiet: Runa Finborud,  1972 Inger Merete Kvilvang, 1962 Per Ousten, 1960 Erik Lillebakken, 2000 Live Mestvedthagen Ryen, 1976 Torstein Mestvedthagen, 1962 Anne Mari Stenseth, 1969 Per Erik Husøy, 1982 Arbeiderpartiet: Arne Horten, 1960 Katrine Ness, 1995 Ragnhild Dåsnes, 1962 Johan Mylius Kroken, 1999 Sosialistisk Venstreparti: Jon […]

Klikk her for å lese videre

Os kommunes utviklingsstipend kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. Søknadsfrist er 1. oktober.

Klikk her for å lese videre

X