Blog

Slik blir det nye kommunestyret i Os kommune sammensatt:


Senterpartiet:

 1. Runa Finborud,  1972
 2. Inger Merete Kvilvang, 1962
 3. Per Ousten, 1960
 4. Erik Lillebakken, 2000
 5. Live Mestvedthagen Ryen, 1976
 6. Torstein Mestvedthagen, 1962
 7. Anne Mari Stenseth, 1969
 8. Per Erik Husøy, 1982


Arbeiderpartiet:

 1. Arne Horten, 1960
 2. Katrine Ness, 1995
 3. Ragnhild Dåsnes, 1962
 4. Johan Mylius Kroken, 1999


Sosialistisk Venstreparti:

 1. Jon Ola Kroken, 1953
 2. Alfhild Myre, 1965


Kristelig Folkeparti:

 1. Thomas Lervik Engåvoll, 1964

 

I alt 15 representanter.

X