Blog

Formannskapet drøfta  utkast til ny næringsplan 11. februar.  Se utkast til ny næringsplan og ståstedsanalysen via linkene nedenfor!

Dette dokumentet  skal følges opp med konkrete tiltaksplaner   for de tre satsingsområdene.

Næringsplan satsingsområder

Næringsplan satsingsområder

  1. Os kommune ønsker bidrag fra næringslivet sjøl om hvilke tiltak næringslivet vil gjøre for å utvikle et nyskapende næringsliv.
  2. Os kommune vil oppsummere tiltak kommunen sjøl skal gjøre for å være en næringsvennlig kommune og ønsker tilbakemelding på disse fra næringslivet
  3. Påvirkning av rammebetingelser er en politisk oppgave og omfatter- bredbånd, RV3, flyplass mm

 

Det er bare å begynne og tenke! Kom gjerne med forslag til konkrete tiltak.

Før høring vil Os kommune samarbeide med næringslivet for å få fram forslag til konkrete tiltak. OS kommune vil ta initiativ til møter vår 2021 for å utforme tiltaksplaner

Det presiseres at næringsplanlegging er en fortløpende oppgave som vi driver med til daglig. Gjeldene plan gjelder inntil nytt er bestemt.

Planer er avhengig av eierskap og forpliktelser for at noe skal skje. Utvidelse av eksisterende bedrifter og nye næringer er det næringslivet sjøl som skaper.

Kommunen er tilrettelegger og legger til rette for infrastruktur, driver saksbehandling mm

⇒ Klikk her for å lese Strategisk næringsplan!

⇒ Klikk her for å lese Ståstedsanalysen!

 

Kommunedirektør 23.02.21

X