Blog

Bekymringsmelding for barnevern

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Hvordan fungerer løsningen?

Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte.
Brukerne logger seg inn på portalen, fyller ut og sender inn bekymringsmeldingen. Løsningen vil deretter levere bekymringsmeldingen direkte til barneverntjenestens fagsystem.

Hvordan finner jeg fram?

Portalen ligger på følgende nettside: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/
Os kommune kjøper barnevernstjenesten av Røros kommune og du finner også mer informasjon om hvordan du kan gå fram på Røros kommunes nettside: https://roros.kommune.no/barn-unge-utdanning/barnevern/

X