Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Privat snøscooterkjøring til hytter videreføres

Formannskapet har vedtatt at prøveordningen for privat snøscooterkjøring til hytter videreføres/gjøres permanent.

Dette betyr at private kan søke om dispensasjon til å kjøre bagasje og utstyr til hytter i kommunen.

Innkomne søknader behandles fortløpende.

Se egen hjemmeside for retningslinjer og søknadsskjema:
https://os.kommune.no/natur-og-miljo/motorferdsel-utmark-vassdrag/

X