Blog

Aktuelt

Storsatsing på energisparing

Os kommune har fått tildelt nærmere 6 millioner  kroner fra Enova til energisparetiltak i kommunale boliger.  Det betyr at 40 kommunale leiligheter blir oppgradert med ulike tiltak som varmepumper, jordvarme, solfangere og etterisolering.  Planene ble presentert for formannskapet torsdag. En fornøyd kommunedirektør takket gutta på teknisk for godt utførte søknader  med bra uttelling og  sier at Os kommune er av kommunene som har fått  best uttelling i denne søknadsrunden. Totalt ble det bevilget drøyt 100 milloner og av denne potten fikk altså Os nesten 6.  Tildelingen betyr at kommunen kan gjøre store miljøinvesteringer uten at det belaster kommunebudsjettet. Gevinsten kommer i form av reduserte strømregninger, som både kommer kommunen og  leietakerne til gode. Arbeidsleder i vedlikeholdsavdelingen, Kenneth Dåbakk, forteller at arbeidet vil starte så snart det er praktisk mulig. – Vi har tre år på oss, så her må vi komme i gang.  Noe arbeid vil vi gjøre sjøl, andre oppgaver havner hos lokale leverandører.  Totalt skal investeringene gi energisparing på 800.000 kwh årlig. Med en strømpris på 3 kroner, vil det utgjøre 2,4 millioner årlig, sier Dåbakk.

X