Blog

Utmarksbeite for kommende generasjoner! Hvordan ta vare på det? Yngve Rekdal står midt i et område av særdeles god kvalitet, der beitedyrene kan høste betydelige fórenheter av denne ressursen.
Yngve Rekdal fra Norsk institutt for bioøkonomi er en av Norges fremste eksperter på beitelandskap og beiteressurser.

I denne videoen gir Yngve oss en grunnleggende innsikt i hva som ligger i utmarksbeite, hvordan det er med på å forme landskapet vårt, og hvilke tilknyttede problemer vi i dag står ovenfor.

Om utmarksbeitet i det norske landskap from Heliks on Vimeo.

 

⇒ Les mer på NIBIO sine sider!

⇒ Klikk her for vegetasjonskart!

⇒ Klikk her for å komme til landbrukskontorets side for aktuelle saker!

 

X