Blog

Hvordan er det å være ung i Os kommune sammenlignet med andre kommuner?  Det er det ingen fasitsvar på, men Ungdataundersøkelsen for 2021 gir noen indikasjoner. Les undersøkelsen her : Ungdata Os kommune 2021

Oppvekstprofilen inneholder blant annet et “oppvekstbarometer” som gir noen indikasjoner på hvordan Os ligger an i forhold til fylket og landet.  Les oppvekstprofilen her: Oppvekstprofil-2021

X