februar, 2018

14feb17:30- 20:30FramhevetBesøksvennkurs17:30 - 20:30 Tolga Omsorgstun, I området Setersgård / Seterswhallen

Informasjon

”Den beste medisin for et menneske er at annet menneske”. Kurset skal forberede og motivere de frivillige til hva det innebærer å være en besøksvenn.

Kursets hensikt
• Hensikten med temakurset er å gi frivillige besøksvenner forståelse for å arbeide med mennesker i sårbare livssituasjoner – spesielt dem som opplever ensomhet og sosial ekskludering.
• Temakurset skal heve kunnskapen til frivillige om hvordan det er å være en besøksvenn gjennom oppgaver og refleksjon om rollen, målgruppen og praktisk gjennomføring.

Målgruppe:
Temakurset er for alle frivillige som er eller ønsker å bli en del av
Besøkstjenesten.

Kursinnhold: Kurset bygger på Røde Kors sine prinsipper. Deltakeren skal bl.a. få kunnskap om hva som inngår i rollen som besøksvenn, hvem som ønsker besøk og hvilke utfordringer som ligger i møte med mennesker i sårbare livssituasjoner.

Instruktør:
Even Strømman, Hedmark Røde Kors
Kurset er gratis med enkel servering.
Påmelding til Tolga frivilligsentral, tlf 62 49 60 11, mob 918 50 483
eller e-post post@tolga.frivilligsentral.no innen 9. februar.

Tid

(Onsdag) 17:30 - 20:30

Sted

Tolga Omsorgstun

I området Setersgård / Seterswhallen

X