Tiltaksliste (BTI)

Tiltaksliste (BTI)

Hvert nivå beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undring/bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene.

SIST OPPDATERT: 10.12. 2021 - 10:39

Tiltaksliste (BTI)

Liste over tiltak i de forskjellige virksomhetene

UNDER KONSTRUKSJON

under_konstruksjon

Prinsipp i forhold til alderssegment på tiltakene

 

Fritid

Fritid

Os kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

Os Fritidsklubb, link til side her og på kultursida

Kulturskole

Idrettskole

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Foreldrenettverk

Foreldrenettverk

Os kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

Babysang med  helsestasjon, kulturskole og kirka

Barseltreff, frivilligsentralen, nettsider,

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Foreldrestøttende tiltak

Foreldrestøttende tiltak

Os kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

Generell Foreldreveiledning 2-6 år, COS-P

Familievernkontoret Tynset www.bufdir.no

Link til bufdir om, se e-post fra NH, ICDP, PMTO, PYC

Se eleven innenfra!

FFT

MST

 

Link til foreldrehverdag.no nyttig lenke på siden

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Støttegrupper

Støttegrupper

Os kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Støttekontakter

Støttekontakter

Os kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Hjelp fra andre

Hjelp fra andre

Os kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

Frivilligsentral

 

 

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Bedre tverrfaglig innsats

KONTAKTINFORMASJON

Prosjektleder Røros, Os og Holtålen / kontaktperson Røros kommune

Sigrun Aa Engzelius, helsesykepleier
Tlf: 95 26 65 20
E-post: sigrun.aa@os.kommune.no

 

X