Blog

bilde av prisvinner Finn Hval

(foto: Eirik Bækken)
Formannskapet vedtok i oktober å opprette en frivilligpris, og årets pris ble tildelt Finn Hval under adventskonserten i Os Samfunnshus.   Ordfører Runa Finborud viste til at 2022 er frivillighetens år, og hun takket alle som legger ned stor frivillig innsats i Os kommune.

I begrunnelsen for årets tildeling peker ordføreren på både lang og allsidig frivillig innsats:

Finn Hval har bidratt med frivillig arbeid på utrolig mange ulike områder i kommunen i over 50 år, og er fortsatt aktiv.

Finn Hval ble utnevnt til æresmedlem i Os idrettslag i forbindelse med 100-årsjubileet. Han har vært en av drivkreftene bak idrettslagsbladet Humla, han har i en årrekke vært pådriver for hoppsporten i OS IL, han var en pådriver for utbygginga av anlegget i Storegga, han starta på 80-tallet hoppskole for de yngste, og bidro til et stort oppsving innen sporten lokalt. Han har vært instruktør, dommer, leder av hopputvalg, forbundsdommer og representert klubben i svært mange renn. Nå sitter han i gruppa i historielaget som skriver om hoppbakker i Os.

Han har også vært aktiv innen friidretten, spesielt i lenge og høyde uten tilløp. Han var en pådriver av utbygginga av idrettsanlegget på Sundmoen og vært trener, samt hatt styreverv i en årrekke, deriblant i kretsstyret.

Han har sammen med andre også gjort mye pionerarbeid for utvikling av IT-baserte tidtakersystemer, og vært mangeårig tidtakersjef for Berserennet, samt flere større o-løp.

Finn Hval har vært drivkraft og leder i Os Helselag i en årrekke, ikke minst en drivkraft bak realiseringen av sansehagen, der han har vært vaktmester siden åpninga.  I forbindelse med åpninga av Verjåhagen i 2015 ble Finn Hval utnevnt til æresmedlem i Os Helselag og ble tildelt Nasjonalforeningas  fortjenestenål. Han har spilt en viktig rolle i den årlige demensuka der helselag og skole har samarbeida. Han var med i komiteen som skaffa til veie ny minibuss til kommunen til drøye en halv million, han har hatt ulike verv i råd og styrer, deriblant eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser, hagelag, menighetsråd, frivilligsentralen.  Han har vært en nøkkelmann bak organiseringa av frivilliggrupper under frivilligsentralen og aktiv selv innenfor flere grupper, blant annet med datakompetanse og som sjåfør av minibussen som henter eldre folk til «Velkømmen te bords» og andre arrangement. Han var en sentral medspiller bak Kvennåsen-sti og aktivitetsprosjekt. Han har sunget i Os Mannskor i flere år og sittet i styret også der.

Finn Hval kjennetegnes som en organisator og en lagbygger, diplomat, en kreativ praktiker, han er tale- og skrivefør, pålitelig, tilgjengelig og lågmælt.

 

 

I statuttene for prisen heter det at frivilligprisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Os kommune.  Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement. Os kommunes frivilligpris er på kr. 10.000 med diplom.

 

 

 

X