Blog

Dalsbygda friskole AS har søkt om å få etablere privatskole i Dalsbygda. Os kommune er bedt om  å uttale seg i saken innen 28.mai.

Administrasjonen har  skrevet høringsuttalelsen med bakgrunn  i kommunestyrets  behandling og vedtak i saken, samt  de eksisterende dokumenter som kan leses under Framtidas skole.

Høringsuttalelsens konklusjon:

 • En mulig etablering av en privatskole i Os kommune vil utfordre lokaldemokratiske
  prinsipper og prosessen som er gjennomført. Dette anser Os kommune som svært uheldig.
 • En godkjenning av ny privatskole vil undergrave kommunestyrets vedtak og hele
  prosessen som er gjennomført.
   
 • Det å godkjenne en privatskole i Dalsbygda vil i praksis reversere et kommunalt
  vedtak og derved begrense kommunens evne til å foreta prioriteringer mellom de
  ulike tjenesteområdene.

Hele svaret som er sendt Utdanningsdirektoratet kan du lese her:⇒ Høringsuttalelse

 

 

X