Blog

Seks osinger fikk lørdag overrakt beviset på at de er norske statsborgere. Sammen med familiene og ordfører Runa Finborud deltok de på statsforvalterens høytidelige statsborgerseremoni i Elverum.  Ordfører Runa Finborud er både stolt og rørt. – Jeg ser at både barn og voksne trives i Os, og mange har blitt godt integrert i lokalsamfunnet både i skole, jobb og på fritida.  Et statsborgerskap medfører både rettigheter og plikter som fullverdige borgere i det norske samfunnet.   Os kommune gratulerer våre nye norske statsborgere!

Foto: statforvalteren i Innlandet.

X