Blog

hunder i vinterlandskap

Os kommune har fått melding om løs hund som har jaget rådyr. Vi oppfordrer alle hundeeiere til å vise hensyn. Vi ønsker å unngå å påføre dyrene den ekstra påkjenningen en jakt medfører. Alle hunder vil potensielt jage hjortevilt, selv om mange tror at ikke deres hund gjør dette. Hjortevilt trekker til lavereliggende og næringsrike områder som sammenfaller godt med der vi mennesker har bosatt oss. Derfor vil møtene mellom løse hunder og vilt øke på vinterstid. Os kommune oppfordrer alle til å ha kontroll på hundene sine.

Ordinær båndtvang starter 1. april og varer til 20. august, men Os kommune har egen lokal forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, og i den står det:

  • 2. Ordinær båndtvang

Hunder i Os kommune skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:

  • i bolig- og handleområder
  • på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett og kultur
  • på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars.

Unntak gjelder for hunder som de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

Kommunen har mulighet til å innføre ekstraordinær båndtvang for hele eller deler av kommunen dersom forholdene for viltet forverres. Dette kan være endrede snøforhold eller man ser at viltet sliter mer enn vanlig. Dette vurderes til å ikke være aktuelt med de forholdene som er i dag.

 

X