Servicetorget

Servicetorget

Servicetorget og sentralbordet er åpent mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00.
Sommeråpning: 09.00 til 14.00

Den enkelte saksbehandler kan også kontaktes ved direkteinnvalg fra lista over ansatte i den enkelte avdeling i kommunen.

SIST OPPDATERT: 21.06. 2021 - 10:13

Servicetorget i Os kommune

Servicetorget er publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen.

Dette innebærer enten å gi informasjon, veiledning og tjenester der og da, eller å sørge for at publikum kommer i kontakt med den fagpersonen de har behov for.

Tjenester som ytes ved servicetorget:

 • Ekspedisjon
 • Sentralbord
 • Postmottak – mottak av elektroniske skjema
 • Politisk sekretariat
 • Ambulerende skjenkebevillinger
 • Skjenke- og serveringsbevillinger/salgsbevillinger
 • Kunnskapsprøve alkoholoven
 • Bostøtte
 • Kommunale boliger
 • Informasjon om kommunale eiendomsgebyrer
 • Informasjon om saksgang i bygge- og delingssaker
 • Arkiv
 • Utstedelse av parkeringsbevis av forflytningshemmede
 • Salg av Hembygda og Os-boka
 • Salg av renovasjonssekker
Salg av bygdebok for Os (Os-boka)

Bind 1: kr 600,- (omhandler Dalsbygda, Mosengen og Hummelvoll
Bind 2: kr. 600,- (omhandler resten av Os fram til Narjordet)
Bind 3: kr. 400,- (omhandler Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen)

Komplett 3 bind: kr. 1.400,-

Hembygda

Hembygda utgis i begynnelsen av desember hver år.

Prisen justeres utfra trykkekostnadene. Pris for 2018-utgaven: kr. 150,-.

Renovasjonssekker

Kommunale gebyrer for 2019 ble vedtatt av kommunestyret i sak 45/18 den 22.11.2018.

Ekstra plastsekker kan kjøpes i kommunens resepsjon og på gjenvinningsstasjon i rull på 15 sekker (pris inkl. mva):

 • pr. sekk kr. 20,- (inkl. mva.)
 • pr. rull kr. 300,- (inkl. mva).
 • ekstrasekker for papir / plast er gratis for de som abonnement.
Kommunale boliger - leie

Boligutvalget vedtar tildeling kommunale boliger etter vedtatt kriterier.
Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Henvendelser til kommunen utenom åpningstid

Du kan enten sende en henvendelse til postmottak@os.kommune.no  eller sende inn et elektronisk skjema  for den tjenesten det gjelder.  Hvis du ikke finner et skjema som passer, så kan du benytte deg av det generelle “Henvendelse til kommunen”

Servicetorget Os kommune

Telefon sentralbord – 62 47 03 00
Postmottak@os.kommune.no

Ansatte – servicetorget

Leder Liv Tollan Ryen
Tlf.: 62 47 03 25
liv.t.ryen@os.kommune.no

Saksbehandler Bjørg Modgunn Holte
Tlf.: 62 47 03 22
bjorg.modgunn.holte@os.kommune.no

Saksbehandler Hege Narbuvoll
Tlf.: 62 47 03 24
hege.narbuvoll@os.kommune.no

X