Har du en sentrumsnær bolig å leie ut? : ukraina

Os kommune har et vedtak om å bosette inntil 25 nye flyktninger i 2023 og vi er i gang med dette, men vi har behov for flere boliger. Har du ledig bolig du kan leie ut som er sentrumsnær ønsker vi at du melder dette til kommunen ved å benytte dette  skjemaet: https://forms.office.com/e/P1xHNBc88Z Med sentrumsnær bolig […]

Continue Reading

Hvis det skjer en alvorlig atomulykke på et av Ukrainas operative kjernekraftverk og vinden blåer mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder. Det kan da bli nødvendig å iverksette andre tiltak for å beskytte helse- miljø og samfunnsinteresser. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og […]

Continue Reading

X