Blog

Aktuelt, Nyheter

Jodtabletter – informasjon fra Os kommune

Hvis det skjer en alvorlig atomulykke på et av Ukrainas operative kjernekraftverk og vinden blåer mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder. Det kan da bli nødvendig å iverksette andre tiltak for å beskytte helse- miljø og samfunnsinteresser. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. Ved et alvorlig uhell med et av disse, kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alovrlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter. Det er anbefalt å ha jodtabletter som en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Dette gjelder spesielt for de som har husstandsmedlemmer under 40 år. Du får kjøpt jodtabletter reseptfritt på apoteket. Jodtabletter ved atomulykker (jodix) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod. Ved en atomhendelse skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

Jodtabletter til barn i skole og barnehager

Kommunen vil sørge for utlevering til barn og elever 0-18 år som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte. Ved behov i helger/ferier vil kommunen lage ordninger for utlevering.

Det er sendt ut informasjon om jodtabletter til foresatte i skoler og barnehager.

Mer informasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa) har informasjon om atomsikkerhet og jodtabletter på sine nettsider:
X