Valg 2019

Valg 2019 i Os kommune

I år er det både kommunestyrevalg og fylkestingsvalg og valgdagen er fastsatt til mandag 9. september 2019.

Hvem kan stemme?
For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

I 2019 er det både kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september.

Stemmesteder og åpningstider

Stemmesteder og åpningstider ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019:

Tufsingdalen – Tufsingdal Samfunnshus Kl. 13.00 – 17.00
Narjordet – Solvang Kl. 13.00 – 17.00
Os – Os samfunnshus Kl. 10.00 – 18.00
Dalsbygda – Dalsbygda Samfunnshus Kl. 10.00 – 18.00

Tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 12. august 2019. Velgerne skal ha mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet.

I perioden fra og med 12.august  til og med 06.september mottas forhåndsstemmer på kommunens servicekontor til følgende tider:
Mandag – fredag: kl. 09.00 – 15.00

I tillegg utvides åpningstidene slik:
Lørdag 17. august kl. 11.00 – 13.00
Lørdag 31. august kl. 11.00 – 13.00
Torsdag 5. september kl. 09.00 – 18.00

Institusjon:
Det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved Verjåtunet:
Tirsdag 3. september kl. 11.00 – 13.00.

Stemmegivning hjemme (ambulerende stemmegivning):
Syke og uføre kan avgi stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke settes til tirsdag 3.september kl. 15.00, jfr. § 25 i valgforskriften.

Kommunestyrevalget 2019 i Os - Valglister

Kristelig Folkeparti

1. Thomas Lervik Engåvoll – 1964 – Narbuvoll
2. Astrid Nyvoll – 1963 – Os
3. Maria Ryen – 1998 – Os
4. Gerd Lillian Rise – 1950 – Os
5. John Ryen – 1937 – Narjordet
6. Gitte Høiseth Engebakken – 1964 – Dalsbygda
7. Ragnhild Ryen Dirfeldt – 1972 – Os
8. Bjørn Kaare Øyan – 1933 – Os
9. Astrid Myklebust Ryen – 1965 – Os
10. Kjellaug Edith Holme Nyvoll – 1942 – Os
11. Hans Johan Langbekkhei – 1935 – Narbuvoll

Arbeiderpartiet

1. Arne Horten – 1960 – Os
2. Katrine Ness – 1995 – Os
3. Johan Mylius Kroken – 1999 – Dalsbygda
4. Kristoffer Ness – 1998 – Os
5. Ragnhild Dåsnes – 1962 – Os
6. Jan Arvid Aamo – 1970 – Dalsbygda
7. Unni Berge Volden – 1962 – Os
8. Bjørn Kjetil Westum – 1971 – Os
9. Arne Grue – 1945 – Dalsbygda
10. Maren Østgårdsgjelten Bakos – 1984 – Os
11. Leif Ivar Østgårdstrøen – 1950 – Dalsbygda
12. Nils Helge Myre – 1957 – Os

Senterpartiet

1. Runa Finborud – 1972 – Os
2. Per Ousten – 1960 – Dalsbygda
3. Inger Merete Kvilvang – 1962 – Tufsingdalen
4. Erik Lillebakken – 2000 – Dalsbygda
5. Live Mestvedthagen Ryen – 1976 – Os
6. Tor Ronny Haugsgjelten – 1979 – Dalsbygda
7. Torstein Mestvedthagen – 1962 – Os
8. Ole Thomas Hummelvoll Trøan – 1995 – Håmmålvoll
9. Anne Mari Stenseth – 1969 – Håmmålvoll
10. John Gudmund Holm Lillegjelten – 1949 – Os
11. Per Erik Husøy – 1982 – Dalsbygda
12. Lill Benedicte Ophus Moen – 1987 – Narjordet
13. Ingjerd Kvangraven – 1949 – Dalsbygda
14. Line Ytterhaug Ryen – 1993 – Narjordet

Sosialistisk Venstreparti

1. Jon Ola Kroken – 1953 – Os
2. Alfhild Myre – 1965 – Os
3. Karl Magnus Akeren Lundkvist – 1998 – Os
4. Mari Bakosgjelten – 1980 – Os
5. Torleif Dalbakk Myre – 2001 – Os
6. Aagje Wesselius – 1966 – Os
7. Lars Hofstad – 1968 – Os
8. Kjellrun Mylius – 1966 – Dalsbygda
9. Tor Volden – 1967 – Os
10. Idun Bækken – 1996 – Os
11. Kolbjørn Vegar Os – 1971 – Os
12. Jenny Cornelia Ankill Nyborg – 1992 – Os
13. Kjell Ivar Lundkvist – 1958 – Os
14. Ane Margrethe Dahle Jensen – 1965 – Os
15. Arnfinn Ryen – 1974 – Narjordet
16. Maj Britt Wesselvold – 1959 – Os
17. Kåre Bakosgjelten – 1947 – Os
18. Johanna Elisabeth Emanuelsen – 1995 – Os

X