Barnehage

Barnehage

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september eller oktober det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

SIST OPPDATERT: 28.08. 2017 - 16:40

Attraktiv barnehage!

Os kommune har som mål å ha attraktiv barnehage og skole med høy kvalitet. For at barnehagene skal oppnå dette målet er det viktig med kompetanseheving blant de ansatte. Der spiller vi på lag med alle barnehagene i Nord-Østerdalen. Vi setter av dager til kurs for alle ansatte, og har felles kompetanseplan.

I tillegg prøver vi å ha fleksible barnehageplasser, så vi kan gi brukerne det de har behov for, såfremt det er mulig. Vi ønsker også et tett samarbeid med lokalmiljøet. Der vi ønsker at barna skal få tilknytning til lokalsamfunnet, og skaper «røtter» til kommunen.

Avdeling Dalsbygda

Dalsbygda barnehage ligger på Langegga, ca 500 meter bortenfor Dalsbygda skole og samfunnshus.

Barnehagen ble åpnet i august 2010 i helt nye lokaler. Dette er en 1 avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år.

Avdeling Sundmoen

Dette er ei småbarnsavdeling for barn fra 0-3 år

Avdeling Furuholtet

Furuholtet er primært for barn fra 3 – 5 år, men den er også godkjent for barn under 3 år.

Rett ved Os skole, Oshallen, Os samfunnshus og Sundmoen stadion bygger vi nå ny og moderne barnehage. Det gode samarbeidet med Østa Elektro, Røros VVS, Maler Jan Larsen, Arkitektene Berg og Østvang, Ing. Arne Myran, Ramlos og byggherre Os Kommune har resultert i at vi ligger foran fremdriftsplanen. Det betyr at bygget kommer til å stå ferdig ved påsketider.

Posted by Os Entreprenør on 3. februar 2017

Ny barnehage i Os sentrum

Det bygges for tiden ny barnehage i Os sentrum. Den nye barnehagen ligger i nær tilknytning til Os skole.

Barnehagen tas i bruk fra høsten 2017 og erstatter Sundmoen barnehage og Furuholtet barnehage.

os_barnehage_hedmark

KONTAKTINFORMASJON

Lene Westvold Eggen
virksomhetsleder barnehage
Tlf 97674700

Besøksadresse: Sundmoen 18
2550 Os i Østerdalen

Søknadsskjema – selvbetjening

Generell søknadsfrist 15.03.

Barn som har plass trenger ikke søke på nytt dersom det ikke er endring i behov/ønske.

De som står på venteliste, må søke på nytt.

Ovenfor finner du knapper med linker til våre elektroniske skjema. For tiden har vi 3 slike skjema; ett skjema for ny plass, endring og overflytting, ett skjema for permisjon og oppsigelse og ett skjema for søknad om søskenmoderasjon.

For å få tilgang til skjemaene må du godta samtykkeerklæringen på skjemastartsiden. For hjelp følg veiledningen på skjemasidene!

X