Blog

Offentlig ettersyn. Her finner du dokumenter for områderegulering i Os sentrum.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for områderegulering for Os sentrum ut til offentlig ettersyn i seks uker etter behandling i Os formannskap den 9. mai 2019, sak 19/19.

Planen med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og andre sentrale dokumenter i saken, finner du her, eller kan fås i papirformat ved henvendelse til Servicetorget for Os kommune.

Oversikt over saksdokumentene

» Områdeplan for stasjonsbyen Os – saksframlegg

» Vedlegg 1 – reguleringsbestemmelser

» Vedlegg 2 – oppdragsrapport

» Vedlegg 3 – Risiko og sårbarhetsanalyse

» Vedlegg 4 – Vurdering av kulturminneverdier i Os sentrum

» Vedlegg 5 – bilder fra 3D-modell

» Vedlegg 6 – plankart

» Vedlegg 7 – planbeskrivelse

 

Merknader til områdereguleringsplanen kan rettes til Os kommune, Servicetorget, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen innen 27. juni 2019.

X