Blog

På grunn av oppussing av nåværende lokaler, vil fysioterapien på Os samlokaliseres med Røros fysioterapi fra 01.11.23 og fram til det nye helsehuset er klart til bruk.
Fysioterapien vil være å finne i Øverhagaen 7. Inn hovedinngangen og til venstre.
X