Næring

Næring

Os er en kommune med lange tradisjoner og særlig høy sysselsetting innen landbruk. I Os har vi et næringsliv med vilje til å sikte høyt, og evne til å nå langt!

SIST OPPDATERT: 12.12. 2017 - 12:27

Variert næringsliv med sterke fagmiljøer

Innen næringslivet i Os finner du høyteknologiske industribedrifter, et etablert ingeniørmiljø og et godt utvalg av mindre tjenesteleverandører innen tradisjonshåndverk, bygg, anlegg, handel og reiseliv. Landbruket står sterkt med høy sysselsetting og et godt fagmiljø.

Kommunen har omkring 1000 hytter og fritidseiendommer, som gir grunnlag for arbeidsplasser for håndverkere og i andre tjenesteytende næringer.

 

Os kommune har som mål å øke antall innbyggere og legge til rette for flere arbeidsplasser. Dette gjøres blant annet i samarbeid med Vekst i Os som er førstelinje for næring i kommunen.

Vekst i Os AS er næringslivets, folkets og kommunens eget initiativ for ei positiv utvikling, og jobber for at flere skal velge å bo, jobbe og investere i Os.

Strategisk næringsplan for 2016 – 2020

Strategisk næringsplan for Os kommune ble vedtatt av kommunestyret 20.10.206. Denne planen har et tidsperspektiv på 2016 – 2020 og er en rullering av «Strategisk næringsplan for Os 2011 – 2020»

Planen er delt inn i følgende tema:

  • Landbruk
  • Sentrumsutvikling og opplevelser
  • Handel, reiseliv, industri og tjenesteytende næringer.

For hvert tema er det beskrevet hovedmål, delmål og strategier.

Næring i Os kommune - Hedmark

Kontaktinformasjon

Rådmannen i Os
Arne Svendsen
Tlf: 952 66 502
E-post: arne.svendsen@os.kommune.no

Førstelinjetjeneste landbruk

Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef
Tlf: 62 47 03 00
E-post: berit.ostbyhaug@os.kommune.no

Berit Siksjø, landbrukskonsulent
Tlf: 62 47 03 20
E-post: berit.siksjo@os.kommune.no

Førstelinjetjeneste øvrig næring

Vekst i Os

Vekst i Os - Os kommune

 

 

 

Elisabeth Wikan Heidtmann

Tlf: 926 57 906
E-post: elisabeth@vekstios.no

Roar Eckermann
Tlf: 982 23 605
E-post: roar@vekstios.no

http://vekstios.no

X