Landbruk

Landbruk

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. På disse sidene finner du informasjon om landbruket i våre kommuner.

SIST OPPDATERT: 20.05. 2022 - 14:40

LANDBRUKSFORVALTNINGEN FOR RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER

Denne siden er felles for de tre kommunene. På denne siden finner du kontaktinformasjon og en oversikt over våre arbeidsfelt og – oppgaver.

INFO MAI 2022
Landbrukskontoret opplever for tiden redusert bemanning, og vi har per mai 2022 to ubesatte stillinger, der èn blir bemannet i midten av juni.
Vi går nå inn i barmarksesongen, som er høysesong for befaringer og henvendelser. Vi ber om forståelse for at det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid fra oss, og at det tidvis kan ta noe tid før vi får tatt kontakt.

Vi opplever også at mange sender inn søknad i svært kort tid før tiltaket skal gjennomføres. Dette medfører utfordringer for oss, siden vi også i kommunen må ha et køsystem der vi behandler saker i den rekkefølgen de kommer inn. Mange saker krever også en høringsrunde til regionale instanser, samt befaring, noe som gjør at saksbehandlingstiden kan dra ut i tid. Vi oppfordrer dere til å sende inn søknader i god tid (gjerne 3-4 måneder) før du faktisk skal gjennomføre planene dine.

Med hilsen Berit, Berit, Ragnhild, Tommy og Jan Arvid.

Kontorsted er kommunehuset i Os kommune. Skriftlige henvendelser, søknader o.l. sender du til den kommunen eiendommen din ligger i.

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Postmottak Os kommune:postmottak@os.kommune.no

 

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Postmottak Holtålen kommune:epost@holtalen.kommune.no

 

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros
Postmottak Røros kommune:postmottak@roros.kommune.no

 

Leder for enheten, landbrukssjef, er Berit Bugten Østbyhaug, tlf 952 95 955.

 

Vi finnes også på sosiale medier, der man kan stille sprøsmål, vi legger ut informasjon og deler bilder fra hverdagen.

Facebook: “Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen

Instagram: “landbrukskontoretifjellet”

Kuer på beite, illustrasjonsfoto
Kuer på beite, illustrasjonsfoto

KONTAKTINFORMASJON

Du når oss gjennom kommunes sentralbord alle dager kl 09.00-15.00.

Sentralbord Os: 62 47 03 00

Viltpåkjørsel? Ring 02800

Veterinærvakt Røros og Holtålen: 88 02 30 75

Veterinærvakt Os: 62 49 43 20

 

ANSATTE:

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef

Tommy Vestøl, skogbruksrådgiver

Berit Siksjø, landbruksrådgiver

Ragnhild Trønnes, naturforvalter

Jan Arvid Aamo, landbrukskonsulent (vikar)

X