Landbruk

Landbruk

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. På disse sidene finner du informasjon om landbruket i våre kommuner.

SIST OPPDATERT: 25.02. 2022 - 08:54

LANDBRUKSFORVALTNINGEN FOR RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER

Denne siden er felles for de tre kommunene. På denne siden finner du kontaktinformasjon og en oversikt over våre arbeidsfelt og – oppgaver.

 

Kontorsted er kommunehuset i Os kommune. Skriftlige henvendelser, søknader o.l. sender du til den kommunen eiendommen din ligger i.

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Postmottak Os kommune:postmottak@os.kommune.no

 

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Postmottak Holtålen kommune:epost@holtalen.kommune.no

 

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros
Postmottak Røros kommune:postmottak@roros.kommune.no

 

Leder for enheten, landbrukssjef, er Berit Bugten Østbyhaug, tlf 952 95 955.

 

Vi finnes også på sosiale medier, der man kan stille sprøsmål, vi legger ut informasjon og deler bilder fra hverdagen.

Facebook: “Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen

Instagram: “landbrukskontoretifjellet”

Kuer på beite, illustrasjonsfoto
Kuer på beite, illustrasjonsfoto

KONTAKTINFORMASJON

Du når oss gjennom kommunes sentralbord alle dager kl 09.00-15.00.

Sentralbord Os: 62 47 03 00

Viltpåkjørsel? Ring 02800

Veterinærvakt Røros og Holtålen: 88 02 30 75

Veterinærvakt Os: 62 49 43 20

 

ANSATTE:

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef

Tommy Vestøl, skogbruksrådgiver

Nina Elisabeth Veslum, landbrukskonsulent

Berit Siksjø, landbruksrådgiver

Maraike Glomb, landbruksrådgiver

Ragnhild Trønnes, naturforvalter

Jan Arvid Aamo, landbrukskonsulent (vikar)

X