Barn, unge og utdanning

Vi har nå opprettet en egen temaside om utredningen av fremtidas skole i Os kommune. Utredningsgrunnlaget til fremtidas skole i Os betsår av tre deler.  Rammevilkår Konsekvensutredning  Vurdering av alternativer.  Vi legger ut foreløpige utgaver av del 1 og 2.  Vi jobber nå med del 3.  Kom  gjerne med innspill og forbedringer om du ser […]

Continue Reading

Kommunedirektørens utredningsgrunnlag Kommunedirektør og oppvekstsjef, som er sekretær i arbeidet, jobber for tiden med å utarbeide et utredningsgrunnlag der konsekvenser vurderes for ulike områder ved å: ·   Utrede en samlokalisering av 1-4 trinn og 5- 7 trinn ved enten Os eller Dalsbygda skole ·   Utrede en samling av 1.-7. trinn ved enten Os eller Dalsbygda skole ·   Utrede et […]

Continue Reading

Har du forslag til hvem som skal få Ungdommens kulturpris 2021? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen 21. februar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku. Fristen for forslag for 2021 er 21. februar (selv om det står 1. februar i statuttene). Statutter for Ungdommens kulturpris: Prisen […]

Continue Reading

Os kommune har vedtatt folkehelseplan for 2020 til 2024. God folkehelse handler om fysiske og psykiske forhold. Det handler om trivsel. Det handler også om at offentlig sektor; næringslivet og frivillig sektor samarbeider og arbeidsdeler. Planen består av 3 dokumenter; grunnlagsdokument, utfordringsdokument og målsetting og strategier. ⇒ Klikk her for å lese dokumentene!

Continue Reading

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet. Hvordan fungerer løsningen? Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte. Brukerne logger seg inn på portalen, fyller […]

Continue Reading

Os kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering for perioden frem til og med 18. januar: Skole og barnehage Barnehagene og barneskolene er pr. tiden på gult nivå og opprettholder driften som før juleferien. Ungdomskolen er på rødt nivå, men pga. små gruppestørrelser og godt med tilgjengelig […]

Continue Reading

Vi vil gjerne informere om at rådet for personer med funksjonsnedsettelse har kommet i gang. Det rådet består av Inger Merete Kvilvang (møte sekretær), Tor Kristian Nøren (nestleder), Tor Olav Narbuvoll, Marianne Langeng (som er vara for Maren Bakos til 1. mars 2021) og Aagje Wesselius (leder). Vi ønsker å bidra til at Os kommune […]

Continue Reading

“Det blir færre på rakfisklag og i familieselskaper i år, men det er lov å være ute. Alle kan få gå i butikken og delta i det offentlige rom, men hold en meters avstand, vær hjemme om du er syk og vær flink med håndhygiene. Bruk sunn fornuft!” – står det blant annet i julehilsenen […]

Continue Reading

Politikerne i Os kommune har levert inn en bestilling til administrasjonen. Her redegjør ordfører Runa Finborud og oppvekstsjef Martin Løvø om bestillingen. Bestillingen går ut på å se på forskjellige modeller for organisering av elevene på 1. til 7. årstrinn.

Continue Reading

Os svømmehall har åpnet for ny sesong. Åpningstida gjelder fra dørene åpner til alle må være ute av bassenget. En halv time etter at åpningstida er over, skal alle ha forlatt garderobene. Barn under 10 år skal ha følge med voksne! Barn under 3 år har gratis adgang.     Husk!  HOLD MINST 1 METER […]

Continue Reading

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse. Tema for 2020 er «Spør mer». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til spørre hverandre hvordan vi har det, vise interesse og vennlig […]

Continue Reading

Os kommunes utviklingsstipend kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. Søknadsfristen 1. oktober.

Continue Reading

Oppdatering etter sommerferien: 0 smittetilfeller i Os kommune, oppdaterte testkriterier finner dere på Folkehelseinstituttets nettsider. Det er gratis å teste seg for de som omfattes av testkriteriene, og vi har god testkapasitet. Gå gjerne inn og ta koronasjekken på helsenorge.no. Velkommen til nytt barnehage- og skoleår  Vi fortsetter på samme nivå som der vi var […]

Continue Reading

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført et år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte. Fram til 30. juli er det mulighet til å søke stipend for skoleåret 2019/20. Send søknad på epost til tynsetfolkehogskole (at) gmail.com med navn, adresse, kontonummer, […]

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 3. juni.  Ingen smittede i Os kommune Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune. Barnehagene med normale åpningstider. Barnehagene går over til normale åpningstider fra i morgen 4. juni, fra kl. 07.00 til kl. 16.30 «Smitte-App», påminnelse Vi vil minne […]

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 27. mai. 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 20. mai. 

Continue Reading

Elever fra skolene i Os og ordfører gir oss taler for dagen. Os mannskor synger. Se hele filmen her. 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 13. mai. Les mer her!

Continue Reading

Skolene i Os kommune åpner opp for alle trinn fra og med mandag 11. mai. Les alt om gjenåpningen her. Velkommen tilbake! 

Continue Reading

X