Barn, unge og utdanning

Røros, Os og Holtålenkommuner viderefører aktivitetskort for barn og unge. Aktivitetskortet gir barn og unge mulighet til å delta i aktiviteter og opplevelser uavhengig av familiens inntektsnivå. Bedrifter og foreninger gir bort et visst antall besøk eller opplevelser, i en felles dugnad for unge innbyggere. Aktivitetskortet gir barn og unge som av økonomiske årsaker ikke […]

Continue Reading

Stolt fagansvarlig Anne Grete Gjelten informerer om to lærlinger som har bestått fagprøve som helsefagarbeider: Hussain Hussein Ahmad og Nirtatchada Fredheim. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre ! ⇒ Klikk her for å lese mer om helse og omsorg i Os kommune!  

Continue Reading

Vikariat som barnehagelærer / pedagogisk leder. Fra og med 01.08.2023 er virksomhet Oppvekst i Os kommune delt inn i tre avdelinger. Os kulturskole, Os skole og Os kommunale barnehage. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har Os kommunale barnehage tre underavdelinger, Os barnehage, Dalsbygda barnehage og Tufsingdal barnehage. Vi søker for tiden […]

Continue Reading

Os kommune må sikre bedre styringssystem for planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring i skolehelsetjenesten. Os kommune har hatt systemrevisjon/tilsyn fra Statsforvalter på skolehelsetjenesten for 1. til 7 klasse. Tilsyn er en mulighet til forbedringsarbeid, endring, nytenking og utvidet samarbeid, og det planlegges en god prosess med bred involvering der vi skal rette opp det som er påpekt […]

Continue Reading

I Os kommune er det ledig 35% fast stilling som lærer med undervisningskompetanse i tysk ved Os skole fra og med 01.08.2023. Virksomhet Oppvekst i Os kommune er fra høsten delt inn i følgende tre avdelinger: Os skole, Os kulturskole, og Os kommunale barnehage. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. ⇒ Klikk her or […]

Continue Reading

UngINN gir rabatt på kulturtilbud i Innlandet, og er gratis for alle ungdommer fra og med 13 til og med 21 år. Med kortet kan du benytte deg av mange forskjellige kulturtilbud og fritidstilbud i hele fylket til redusert pris. Oversikt over alle tilbudene og informasjon du her. I Fjellregionen får du rabatt her: Folldal […]

Continue Reading

Os kommune søker inntil 3 nye lærlinger innen følgende fagområder: Helsearbeiderfaget – inntil 2 stillinger Kokk – inntil 1 stilling Alle tre lærlingeplassene er innen virksomhet Helse og omsorg i Os kommune. Helse og omsorgstjenesten i kommunen er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenesten. Avdelingene har egne avdelingsledere […]

Continue Reading

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i helse- og omsorgstjenesten? Vi vil gjerne ha deg med på laget vårt😊 ⇒ Klikk her for å lese mer!  

Continue Reading

Har du forslag til kandidater til Ungdommens kulturpris 2023? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen søndag 29. januar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku. Statutter for Ungdommens kulturpris Prisen utdeles til ungdom i kommunen, enkeltpersoner eller grupper, som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder […]

Continue Reading

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det: “Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.” Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2023 til 2026 er nå klar. Du kan lese innstillingen ved å følge linken […]

Continue Reading

Dalsbygda friskole AS har søkt om å få etablere privatskole i Dalsbygda. Os kommune er bedt om  å uttale seg i saken innen 28.mai. Administrasjonen har  skrevet høringsuttalelsen med bakgrunn  i kommunestyrets  behandling og vedtak i saken, samt  de eksisterende dokumenter som kan leses under Framtidas skole. Høringsuttalelsens konklusjon: En mulig etablering av en privatskole […]

Continue Reading

Utstyrssentral Os og Røros kommuner og frivilligsentralene samarbeider nå om felles utstyrssentral. Utstyrssentralen har allerede vært i drift ei stund i Reiselivets hus på Røros. Her kan alle låne gratis utstyr til idrett og friluftsliv. Dette er del i BUA-nettverket som er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få […]

Continue Reading

Har du lyst til å bidra til at alle barn og unge blir inkludert i idrett, kultur og aktivitet? Bli med i ordningen JOIN! Røros, Holtålen og Os kommuner samarbeider i 2022 om JOIN, en løsning som skal gi flere barn og ungdommer mulighet til å delta i aktivitet og ulike opplevelser uavhengig av familiens […]

Continue Reading

Hvordan er det å være ung i Os kommune sammenlignet med andre kommuner?  Det er det ingen fasitsvar på, men Ungdataundersøkelsen for 2021 gir noen indikasjoner. Les undersøkelsen her : Ungdata Os kommune 2021 Oppvekstprofilen inneholder blant annet et “oppvekstbarometer” som gir noen indikasjoner på hvordan Os ligger an i forhold til fylket og landet.  Les […]

Continue Reading

Byttesentralen på Hagenjordet er åpen hver onsdag fra 16-19. Kom innom og se om det er noe du trenger, eller om du vil levere noe som andre kan trenge. Åpen kafe! Velkommen, enten du vil bytte, eller bare ta en kaffekopp med vaffel eller kake til.

Continue Reading

Statsforvalterens kommunebilde for 0s 2021 er nå utarbeidet. Dette bildet bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. 

Continue Reading

Skolerute for Os kommune for skoleåret 2022-2023 følger felles forslag fra arbeidsgruppa for skoleruter i Innlandet og er identisk med TATO-kommunenes endelige skolerute. Os kommune fatter derved vedtak i tråd med felles forslag, som er med på å bygge opp under en felles skole- og arbeidslivsregion, legger til rette for felles ferieavvikling og samordning av […]

Continue Reading

Alle barn har rett til et godt liv. Vi har alle plikt til å si fra om vi ser at barn ikke har det greit. Her er tilstandsanalyse for barnevernet i Røros; Os og Holtålen. ⇒ Klikk her for å lese tilstandsrapporten! Barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner

Continue Reading

Verdensmester Gyda Westvold Hansen kom i går heim til Os. Med flagg, kake, gode ord og overrekkelse av Os kommunes Ungdommens kulturpris, ønska Os kommune Gyda velkommen heim. Gratulasjoner til Gyda, foreldre, IL Nansen og sponsorer ble overrakt på mottagelse i Os samfunnshus i går. Vi gratulerer Gyda og ønsker lykke til videre i karrieren. […]

Continue Reading

Os kommune har vedtatt folkehelseplan for 2020 til 2024. God folkehelse handler om fysiske og psykiske forhold. Det handler om trivsel. Det handler også om at offentlig sektor; næringslivet og frivillig sektor samarbeider og arbeidsdeler. Planen består av 3 dokumenter; grunnlagsdokument, utfordringsdokument og målsetting og strategier. ⇒ Grunnlagsdokument ⇒ Utfordringsdokument ⇒ Folkehelseplan – målsettinger og […]

Continue Reading

X