Barn, unge og utdanning

Fra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i Os kulturskole. Vi søker en kreativ og engasjert lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer. Søknader vurderes fortløpende, og stillingen vil kunne bli besatt så snart vi har en kvalifisert søker. Søknadsfrist 30.11.21 ⇒ Klikk her for å lese mer om […]

Continue Reading

Vi er kommet inn i en periode hvor mange er blitt forkjøla, og må derfor minne om gjeldene regler for når man må være hjemme fra barnehage og skole. Råd om når man må være hjemme ved sykdom: Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte i barnehage og skole, men […]

Continue Reading

Er du utadvendt, glad i mennesker og trives med å yte service? Har du i tillegg et våkent blikk med fokus på sikkerhet? Da har vi ledig stillingen som passer for deg! Os kommune søker etter en badevakt i fast stilling til vårt basseng i Oshallen. Svømmehallen er i åpen fire dager i uken fra […]

Continue Reading

Her er Teamsmøtelinken til grendemøtet i Dalsbygda samfunnshus i kveld, 26.8. Møtet starter kl. 19.30, men start pålogging allerede kl. 19.15! ⇒ Klikk her for å logge deg på møtet!    

Continue Reading

I tråd med punkt 4 i kommunestyrevedtak av 17.06.2021 i sak 32/21: Framtidas skole-høringsinnspill og forslag til framtidig struktur, inviterer politisk ledelse til grendemøter. 24. august kl. 19.30-21.30 Tufsingdal samfunnshus 25. august kl. 19.30-21.30 Os samfunnshus 26. august kl. 19.30-21.30 Dalsbygda samfunnshus Agenda for møtene: Velkommen og innledning ved politisk ledelse Bakgrunn for kommunens omstillingsbehov […]

Continue Reading

Skolerute for Os kommune for skoleåret 2022-2023 følger felles forslag fra arbeidsgruppa for skoleruter i Innlandet og er identisk med TATO-kommunenes endelige skolerute. Os kommune fatter derved vedtak i tråd med felles forslag, som er med på å bygge opp under en felles skole- og arbeidslivsregion, legger til rette for felles ferieavvikling og samordning av […]

Continue Reading

I tråd med kommunestyrevedtaket av 17.06.21 har politisk ledelse ansvar for å arrangere fysiske grendemøter før høringsfristen går ut. Møtene vil foregå slik: Åpne høringsmøter (grendemøter) i regi av politisk ledelse kl. 19.30-21.30 24. august – Tufsingdalen samfunnshus 25. august – Os samfunnshus 26. august – Dalsbygda samfunnshus Invitasjon fra politisk ledelse kommer etter gjennomføring […]

Continue Reading

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om en uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier Marianne Mittet Solbraa, […]

Continue Reading

Ny høring: Oppfølging av kommunestyrets vedtak den 17. juni 2021 – Framtidens skole. Vi ber dere sende innspill dersom dere har andre kommentarer til dette enn ved første gangs høring som ble avsluttet 1. juni 2021. Høringsfrist settes til 23. september 2021. Framdriftsplan: 18. august: FAU-møte i Dalsbygda, kl. 19.30-21.30 19. august: FAU-møte Os, kl. […]

Continue Reading

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført et år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte. Fram til 30. juli er det mulighet til å søke stipend for skoleåret 2020/21. Send søknad på epost til tynsetfolkehogskole (at) gmail.com med navn, […]

Continue Reading

Inspire Camp er et åpent aktivitetstilbud som driftes når skolen har ferie. Samlingene går over en tidsbegrenset periode. Det er gratis å delta på Inspire Camp, og det er åpent for gutter og jenter i barneskolealder. Det kreves ingen forkunnskaper eller utstyr for å delta. Campen tilbyr aktivitet hver tirsdag og torsdag fra klokka 16.00 […]

Continue Reading

Os kommune har fått en ekstern gjennomgang av omstillingsbehovet  i Os kommune. Det er skissert til 16,4 millioner i økonomiplan for perioden 2021-24. Økonomiplan ble vedtatt i kommunestyre 17.desember. Kvalitetssikringen er gjort av KS – konsulent. ⇒ Klikk her for å lese dokumentet fra KS konsulent! ⇒ Klikk her for temasiden!

Continue Reading

Det blir direktesending fra kommunestyremøtet den 17.6. kl. 18.00. ⇒ Klikk her for å komme til direktesendingen! Klikk deretter på grønt kameraikon for å åpne sendingen om den ikke starter automatisk!        

Continue Reading

Denne teksten er oppdatert 17. juni. Fra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i Os kulturskole. Vi søker kreative og engasjerte lærere som liker å undervise barn og unge på alle nivåer. Stilling nr 1. – 30% Vi ønsker at du kan undervise musikk grunnskole (1.-7. trinn), samt elever innen fele og/eller gitar. […]

Continue Reading

Nå er saksframlegget for saken om framtidas skolestruktur klart og publisert. Saken skal behandles i kommunestyremøtet den 17. juni. ⇒ Klikk her for å lese saksframlegget om framtidas skolestruktur! ⇒ Klikk her for å komme til temasiden for framtidas skole!  

Continue Reading

Os kommune har p.t behov for 370% stilling som barne- og ungdomsarbeider i virksomhet Oppvekst med p.t. tjenestested i Os kommunale barnehager fra og med 15.08.2021 til og med 14.08.2022. Barnehagene i Os Os barnehage er helt nybygd og åpnet høsten 2017. Barnehagen har fire avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Våre satsningsområder er […]

Continue Reading

Kort om stillingen 100% fast stilling fordelt på 60% i Os kommune og 40% i Tolga kommune. I utgangspunktet vil den som velges bli ansatt 60% fast på Os og 40% fast på Tolga, men stillingen kan eventuelt deles opp til de ulike kommunene. Helsesykepleier i helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjonstjenesten for barn og unge i […]

Continue Reading

Dette er en påminnelse om at høringsfristen for framtidig skolestruktur er 1. juni. ⇒ Klikk her for å komme til kommunens høringsside mo skolestruktur!  

Continue Reading

Virksomhet oppvekst:  Os og Dalsbygda skole  Digital-/ hjemmeundervisning uke 20.  Det blir digital-/hjemmeundervisning som en følge av at elever og ansatte i hovedsak er nær- og krysskontakter.  Os kulturskole  Digital-/ hjemmeundervisning i uke 20.  Det blir digital-/hjemmeundervisning som en følge av at elever og ansatte i hovedsak er nær- og krysskontakter.  Os kommunale barnehage  Småbarnsavdelingen Knerten og Veslefrikk:   Er […]

Continue Reading

Nå er programmet for 17. mai i Tufsingdalen klart. ⇒ Klikk her for å komme til programmet for Tufsingdalen!  

Continue Reading

X