Barn, unge og utdanning

Klikk på bildet over for å komme til innlegget på Folkehelseinstituttets Facbookside!

Continue Reading

Har du lyst til å bidra til at alle barn og unge blir inkludert i idrett, kultur og aktivitet? Bli med i ordningen JOIN! Røros, Holtålen og Os kommuner samarbeider i 2022 om JOIN, en løsning som skal gi flere barn og ungdommer mulighet til å delta i aktivitet og ulike opplevelser uavhengig av familiens […]

Continue Reading

Hvordan er det å være ung i Os kommune sammenlignet med andre kommuner?  Det er det ingen fasitsvar på, men Ungdataundersøkelsen for 2021 gir noen indikasjoner. Les undersøkelsen her : Ungdata Os kommune 2021 Oppvekstprofilen inneholder blant annet et “oppvekstbarometer” som gir noen indikasjoner på hvordan Os ligger an i forhold til fylket og landet.  Les […]

Continue Reading

Byttesentralen på Hagenjordet er åpen hver onsdag fra 16-19. Kom innom og se om det er noe du trenger, eller om du vil levere noe som andre kan trenge. Åpen kafe! Velkommen, enten du vil bytte, eller bare ta en kaffekopp med vaffel eller kake til.

Continue Reading

Det har vært en sterk økning i antall positive RS-virus prøver og innleggelser av RS-syke barn i sykehus i oktober. Økningen i RS-smitte må ikke hindre at helsetjenester som tilbys gravide, barselkvinner og barn opprettholdes. FHI har publisert råd om smittevern på helsestasjoner i forbindelse med RS-virus og råd om hva foreldre kan gjøre for […]

Continue Reading

Statsforvalterens kommunebilde for 0s 2021 er nå utarbeidet. Dette bildet bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. 

Continue Reading

Fra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i Os kulturskole. Vi søker en kreativ og engasjert lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer. Søknader vurderes fortløpende, og stillingen vil kunne bli besatt så snart vi har en kvalifisert søker. Søknadsfrist 30.11.21 ⇒ Klikk her for å lese mer om […]

Continue Reading

Vi er kommet inn i en periode hvor mange er blitt forkjøla, og må derfor minne om gjeldene regler for når man må være hjemme fra barnehage og skole. Råd om når man må være hjemme ved sykdom: Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte i barnehage og skole, men […]

Continue Reading

Skolerute for Os kommune for skoleåret 2022-2023 følger felles forslag fra arbeidsgruppa for skoleruter i Innlandet og er identisk med TATO-kommunenes endelige skolerute. Os kommune fatter derved vedtak i tråd med felles forslag, som er med på å bygge opp under en felles skole- og arbeidslivsregion, legger til rette for felles ferieavvikling og samordning av […]

Continue Reading

I tråd med kommunestyrevedtaket av 17.06.21 har politisk ledelse ansvar for å arrangere fysiske grendemøter før høringsfristen går ut. Møtene vil foregå slik: Åpne høringsmøter (grendemøter) i regi av politisk ledelse kl. 19.30-21.30 24. august – Tufsingdalen samfunnshus 25. august – Os samfunnshus 26. august – Dalsbygda samfunnshus Invitasjon fra politisk ledelse kommer etter gjennomføring […]

Continue Reading

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om en uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier Marianne Mittet Solbraa, […]

Continue Reading

Ny høring: Oppfølging av kommunestyrets vedtak den 17. juni 2021 – Framtidens skole. Vi ber dere sende innspill dersom dere har andre kommentarer til dette enn ved første gangs høring som ble avsluttet 1. juni 2021. Høringsfrist settes til 23. september 2021. Framdriftsplan: 18. august: FAU-møte i Dalsbygda, kl. 19.30-21.30 19. august: FAU-møte Os, kl. […]

Continue Reading

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført et år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte. Fram til 30. juli er det mulighet til å søke stipend for skoleåret 2020/21. Send søknad på epost til tynsetfolkehogskole (at) gmail.com med navn, […]

Continue Reading

Inspire Camp er et åpent aktivitetstilbud som driftes når skolen har ferie. Samlingene går over en tidsbegrenset periode. Det er gratis å delta på Inspire Camp, og det er åpent for gutter og jenter i barneskolealder. Det kreves ingen forkunnskaper eller utstyr for å delta. Campen tilbyr aktivitet hver tirsdag og torsdag fra klokka 16.00 […]

Continue Reading

Os kommune har fått en ekstern gjennomgang av omstillingsbehovet  i Os kommune. Det er skissert til 16,4 millioner i økonomiplan for perioden 2021-24. Økonomiplan ble vedtatt i kommunestyre 17.desember. Kvalitetssikringen er gjort av KS – konsulent. ⇒ Klikk her for å lese dokumentet fra KS konsulent! ⇒ Klikk her for temasiden!

Continue Reading

Det blir direktesending fra kommunestyremøtet den 17.6. kl. 18.00. ⇒ Klikk her for å komme til direktesendingen! Klikk deretter på grønt kameraikon for å åpne sendingen om den ikke starter automatisk!        

Continue Reading

Denne teksten er oppdatert 17. juni. Fra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i Os kulturskole. Vi søker kreative og engasjerte lærere som liker å undervise barn og unge på alle nivåer. Stilling nr 1. – 30% Vi ønsker at du kan undervise musikk grunnskole (1.-7. trinn), samt elever innen fele og/eller gitar. […]

Continue Reading

Nå er saksframlegget for saken om framtidas skolestruktur klart og publisert. Saken skal behandles i kommunestyremøtet den 17. juni. ⇒ Klikk her for å lese saksframlegget om framtidas skolestruktur! ⇒ Klikk her for å komme til temasiden for framtidas skole!  

Continue Reading

Os kommune har p.t behov for 370% stilling som barne- og ungdomsarbeider i virksomhet Oppvekst med p.t. tjenestested i Os kommunale barnehager fra og med 15.08.2021 til og med 14.08.2022. Barnehagene i Os Os barnehage er helt nybygd og åpnet høsten 2017. Barnehagen har fire avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Våre satsningsområder er […]

Continue Reading

Kort om stillingen 100% fast stilling fordelt på 60% i Os kommune og 40% i Tolga kommune. I utgangspunktet vil den som velges bli ansatt 60% fast på Os og 40% fast på Tolga, men stillingen kan eventuelt deles opp til de ulike kommunene. Helsesykepleier i helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjonstjenesten for barn og unge i […]

Continue Reading

X