Archives

Opptak av kommunestyremøtet den 1. mars er nå publisert. Følg denne linken for å gå til møtet!  

Klikk her for å lese videre

Det var direktesending fra kommunestyremøtet i Os den 25.01. og opptaket er nå publisert. Direktesendinga ble sett av 71 personer og av de var det en i USA og en i Frankrike. Følg linken her for å komme til opptaket av møtet. I mangel av egne bilder av kommunestyret har vi lånt et bilde av […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av at dette kommunestyremøte (budsjettmøtet) ble holdt i Tufsingdalen samfunnshus ble det ingen direktesending på web-TV fra møtet. Det ble i stedet gjort videoopptak. Innimellom kan det være dårlig lyd, men med litt godvilje og konsentrasjon er det mulig å få med seg det som blir sagt. Videofilene er publisert på YouTube. Klikk […]

Klikk her for å lese videre

I kommunestyremøtet den 23.11.2017 ble det vedtatt nye avgifts- og betalingssatser for 2018. Nedenfor finner du linker til de forskjellige områdene: Hovedoversikt gebyrer Kommunale eiendomsgebyrer og gebyrer for andre tekniske tjenester Gebyrer plan- og byggesaksbehandling Matrikkelgebyr Gebyr konsesjons- og delingssaker Os kommunes administrativt vedtatte avgifts- og betalingssatser for 2018: Admin.vedtak avgifts- og betalingssatser for 2018  

Klikk her for å lese videre

Se opptak av web-TV sendingen av kommunestyremøtet den 28. september. På grunn av en teknisk feil ble det ingen direkteoverføring. Du kan velge hvilken sak du vil se på i videoavspilleren. Klikk her for å komme til opptaket! Det ble også gjort et opptak av Spørretimen, men kvaliteten er dårlig. Det arbeides med opptaket for […]

Klikk her for å lese videre

Det er nå opprettet egen side for Kultur for læring på nettsiden vår. Det er gått ett år siden vi startet med kartleggingen i skolene i Os kommune og det har vært stor interesse blant foreldre og politikere om prosjektet. På den nye siden har vi samlet det meste av det som kan være interessant å […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med skolestart minner vi om forsiktighet i forbindelse med bringing og henting av skoleelever.

Klikk her for å lese videre

Informasjon og veiledning for husdyr- og tamreineiere som mister dyr til rovvilt, og en oversikt over økonomiske ordninger. Veiledningen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Klikk her for å lese mer…

Klikk her for å lese videre

Nytt regelverk Mobbing Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Se lovdata om lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). Les også mer om dette på regjeringens hjemmeside.

Klikk her for å lese videre

Kartleggingsundersøkelsen vi gjennomførte på alle skoler i oktober/november 2016, viste stor deltakelse fra alle informantgruppene.

Klikk her for å lese videre

Barnehage og skole er sammen med i et FOU (forsknings- og utviklings)- prosjekt, der alle sider ved opvekst- og læringsmiljøet blir analysert.

Klikk her for å lese videre

X