Aktuelt

Os svømmehall åpner igjen 6. oktober. Her finner du åpningstider for 2017/2018. 

Klikk her for å lese videre

Det er ledig stilling som oppvekstsjef i Os kommune fra 1. januar, 2018. Stillingen er nyopprettet. Oppvekstsjefen har det overordnede ansvaret for oppvekstområdet i Os kommune. Oppvekstområdet består av kulturskole, to grunnskoler med til sammen 207 elever (1-7 og 1-10), to SFO og to barnehager. Det er til sammen 80 ansatte i virksomhetene. Kommunen har […]

Klikk her for å lese videre

Av 1505 stemmeberettigede velgere i Os kommune har 1153 stemt ved årets stortingsvalg. Her ser du foreløpig resultat.

Klikk her for å lese videre

Os kommunale barnehage søker etter en pedagogisk leder i et vikariat for perioden 06.10.2017 til og med 14.08.2018.

Klikk her for å lese videre

Ønsker du å starte egen bedrift, eller du av andre grunner kunne tenke deg å delta på et etablererkurs, så kan du delta på kurs på Tynset fra 18. oktober.

Klikk her for å lese videre

Os kommunes utviklingsstipend kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. I 2017 er søknadsfristen 1. oktober.

Klikk her for å lese videre

Mer presisering ang. trafikksikkerheten Se kart  ovenfor som presiserer ønsket kjøremønster ved skole og samfunnshus. Bussene parkerer langsetter samfunnshuset mot Oshallen. For dere som skal slippe av passasjerer, kjører dere runden inn mot lekeplassen (stengselen skal flyttes) og ut igjen på veien på utkjørselen nærmest rundkjøringa/Bekkrysset. For dere som skal parkere, parkerer dere langsetter gang- og […]

Klikk her for å lese videre

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 28.8.2017 reguleringsplan for Sætermoen massetak.

Klikk her for å lese videre

Dyregraver, bioøkonomi, «Det grønne skiftet», sjokolade, programmering, sjonglering og oppfinnelser er temaer for høstens NYSGJERRIG? på Nord-Østerdalsbibliotekene. Påmeldinga åpner i dag, 25. august på www.jegernysgjerrig.no. Første foredrag er på Os bibliotek lørdag 16. september kl 12.00: «Fra olje til ved – eller hva?» Hva er egentlig «det grønne skiftet»? Norge er avhengig av oljen, men den […]

Klikk her for å lese videre

16. august 2017 åpnet nye Os barnehage. Denne dagen hadde mange gledet seg til, og resultatet har blitt et tilbud i toppklasse!

Klikk her for å lese videre

Det holdes fagdag om hvordan rydde områder i utmark slik at en får gode beiter, og hvordan vedlikeholde disse. Velkommen til Vangrøftdalen i Os kommune fredag 1. september!

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med skolestart minner vi om forsiktighet i forbindelse med bringing og henting av skoleelever.

Klikk her for å lese videre

Informasjon og veiledning for husdyr- og tamreineiere som mister dyr til rovvilt, og en oversikt over økonomiske ordninger. Veiledningen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Klikk her for å lese mer…

Klikk her for å lese videre

Torsdag den 10. august 2017 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med 8. september.

Klikk her for å lese videre

Nytt regelverk Mobbing Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Se lovdata om lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). Les også mer om dette på regjeringens hjemmeside.

Klikk her for å lese videre

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig fast 100% stilling som skogbrukskonsulent.

Klikk her for å lese videre

Omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder for tjenesten for funksjonshemmede.

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker NRK Sommertoget hjertelig velkommen til Os lørdag 15. juli!

Klikk her for å lese videre

12. juni i år ble det innført ei ny soneforskrift (forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Desease).

Klikk her for å lese videre

Gode fiskevann har vært gull verd opp igjennom historien. En strabasiøs 7 mils tur fra Tylldalen til Tufsingdalen var verdt strevet, og folk kom heim med store notfangster.

Klikk her for å lese videre

X