Aktuelt

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å kunne bekjempe barnefattigdom, gjennom en nasjonal tilskuddsordning. 

Klikk her for å lese videre

Hedmark Landbruksselskap har økonomiske midler for å støtte prosjektrettede tiltak i tilknytning til landbruket.

Klikk her for å lese videre

Os kommune legger i november ut testversjoner av to temakart. Et temakart om setrer i Kjurrudalen og Vangrøftdalen og et temakart om vald og jaktfelt for elgjakt.

Klikk her for å lese videre

Drama, nasjonsbyggjing, revolusjonært studentliv, skuld og ansvar, fjellgardar, ein skitur på Femunden, og kanskje litt om neste bok… Jørgen Norheim er forfattar, historikar, T-baneførar og tidlegare redaktør i Syn og Segn. Han er fødd i Sollia, oppvaksen i Valdres, og bur no i Berlin. Med hytte på Os, er han mykje i Nord-Østerdal. Han har […]

Klikk her for å lese videre

Fra 1. november holder Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen åpent for publikum hver tirsdag og torsdag.

Klikk her for å lese videre

Det blir landbrukstreff tirsdag 31. oktober kl. 12 – 14 på møterom Christianus sextus på Storstuggu på Røros.

Klikk her for å lese videre

Gjennom godt samarbeid mellom NAV Os og omsorgstjenesten i Os har Tor Inge Ytterhaug stø kurs mot å bli helsefagarbeider. 

Klikk her for å lese videre

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for en utvidelse av eksisterende boligfelt Gjeltenegga med 7 nye boligtomter med gjennomsnittlig tomteareal er på 1,2 daa.

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark v/landbruksavdelingen inviterer herved grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Bredalslia og Høsfjellet til informasjonsmøte om mulighetene for etablering av et prosjekt.

Klikk her for å lese videre

Minner om søknadsfristen for produksjonstilskudd som er 15. oktober.

Klikk her for å lese videre

Se opptak av web-TV sendingen av kommunestyremøtet den 28. september. På grunn av en teknisk feil ble det ingen direkteoverføring. Du kan velge hvilken sak du vil se på i videoavspilleren. Klikk her for å komme til opptaket! Det ble også gjort et opptak av Spørretimen, men kvaliteten er dårlig. Det arbeides med opptaket for […]

Klikk her for å lese videre

Kulturdepartementet har lansert nytt fagsystem, nettsider og søknadsskjema for spillemidler 2018. Den nye løsningen med søknadsskjema og informasjon ligger på www.anleggsregisteret.no. Det nye søknadsskjemaet skal brukes både for nye søknader og fornying av søknader. Frist for innsending til fylket er som vanlig 15. januar 2018. Lokal frist er 10. november. Kontakt Anne Kristin Rødal ved […]

Klikk her for å lese videre

Det er nå opprettet egen side for Kultur for læring på nettsiden vår. Det er gått ett år siden vi startet med kartleggingen i skolene i Os kommune og det har vært stor interesse blant foreldre og politikere om prosjektet. På den nye siden har vi samlet det meste av det som kan være interessant å […]

Klikk her for å lese videre

Rune Gerhardsen har unik erfaring fra norsk politikk, og er en del av norsk politisk historie. Onsdag 18. oktober kan du høre ham på Os bibliotek – et foredrag med historikk, innsikt og humor. Inngang kr 100,-. Os bibliotek onsdag 18. oktober kl 19.00. Inngang kr 100,-. I samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Åpent for […]

Klikk her for å lese videre

Nå kan du stille åpne spørsmål i kommunestyret!

Klikk her for å lese videre

Dialog med leverandører om utvikling av bygg i Os sentrum holdes 5. oktober 2017 

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med markeringen av Alzheimerdagen 21.september ble tradisjonen tro årets Demenspris i Hedmark delt ut. Den gikk til Os skole v/fjorårets 9.klasse for innsatsen de gjorde under demensuka og demensaksjonen i 2016.

Klikk her for å lese videre

Planutvalget i Os kommune vedtok i møte 6.9.2017 å legge planprogram for områderegulering av Os sentrum ut til høring og offentlig ettersyn.

Klikk her for å lese videre

Os svømmehall åpner igjen 6. oktober. Her finner du åpningstider for 2017/2018. 

Klikk her for å lese videre

Av 1505 stemmeberettigede velgere i Os kommune har 1153 stemt ved årets stortingsvalg. Her ser du foreløpig resultat.

Klikk her for å lese videre

X