Aktuelt

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i Os kommune fra og med fredag 16. februar.

Klikk her for å lese videre

Extra-stiftelsen støtter tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerett hos ExtraStiftelsen (kalt søkerorganisasjon). Søknadsfrist er 15. mars. Lenken under […]

Klikk her for å lese videre

Anna i ødemarka på Os bibliotek Kopparleden teaterlag fra Engerdal har siden 2011 vist spelet om Anna i ødemarka utendørs på Engerdal Setermuseum. Neste store utendørsspel er i august 2019. Vi gir deg nå en unik sjanse til å få en smakebit av vår historie om Anna, som ble verdenskjent gjennom Dagfinn Grønosets bok på […]

Klikk her for å lese videre

Martin Løvø (45) er ny oppvekstsjef i Os kommune. Han ser sin nye stilling i sterk sammenheng med hvordan Os vil klare å være en god bokommune, og kvaliteten på oppvekst- og undervisningstilbudet i fremtida.

Klikk her for å lese videre

Ved en feil ble forfall for kommunale eiendomsgebyr for januar lagt inn med dato 20.02.2018.

Klikk her for å lese videre

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Klikk her for å lese videre

Det var direktesending fra kommunestyremøtet i Os den 25.01. og opptaket er nå publisert. Direktesendinga ble sett av 71 personer og av de var det en i USA og en i Frankrike. Følg linken her for å komme til opptaket av møtet. I mangel av egne bilder av kommunestyret har vi lånt et bilde av […]

Klikk her for å lese videre

Vi har den glede å tilby 10 timars kurs i «Musikk fra livets begynnelse» for 0-1-åringar med foresatt.

Klikk her for å lese videre

Ferievikarer 2018 søkes til omsorgstjenesten i Os kommune. 

Klikk her for å lese videre

Hedmark fylke har tre tilskuddsordninger det kan søkes på nå: Tilskudd til friluftsaktivitet, frist 1. februar Tilskudd til samfunnsnyttige/humanitære organisasjoners aktivitet for vanskeligstilte grupper, frist 31. januar Aktiviteter og arrangementer av og for ungdom, frist 22. februar Se lenker til de enkelte ordningene for søknadsskjema og informasjon.  

Klikk her for å lese videre

Tre stillinger er nå ledige i Omsorgstjenesten i Os kommune: 2 faste 100% stillinger som sykepleier, 1 fast 80% stilling som sykepleier. 

Klikk her for å lese videre

Utdeling av fjorårets Ungdommens kulturpris til Elin L Backman og Kristoffer L. Skjelvik Har du forslag til hvem som skal få Os kommunes kulturpris 2018? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen 26. januar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku. Statutter for kulturprisen: Prisen går til personer, […]

Klikk her for å lese videre

Frivillige ønskes på sjekkpunkt Tufsingdalen 9. og 10. februar! Meld din interesse her.

Klikk her for å lese videre

På grunn av at dette kommunestyremøte (budsjettmøtet) ble holdt i Tufsingdalen samfunnshus ble det ingen direktesending på web-TV fra møtet. Det ble i stedet gjort videoopptak. Innimellom kan det være dårlig lyd, men med litt godvilje og konsentrasjon er det mulig å få med seg det som blir sagt. Videofilene er publisert på YouTube. Klikk […]

Klikk her for å lese videre

Siste nytt fra Landbruksavdelingen. Les om viktige frister vinter og vår 2018, skogfond og mer her.

Klikk her for å lese videre

Holtålen, Os, Røros og Tydal brann- og redningstjeneste skal i løpet av en femårs periode utføre feiing av skorstein og tilsyn av fyringsanlegget i alle fritidsboliger som ligger i rimelig nærhet av vei.

Klikk her for å lese videre

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges herved reguleringsplanforslag for Kalvkroken ut til offentlig høring og ettersyn.

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Sundmoen ut til ny høring.

Klikk her for å lese videre

14.desember behandler kommunestyret årsbudsjettet for 2018. Saksframlegg og forslag til årsbudsjettet finner du her. 

Klikk her for å lese videre

Årets Hembygda er nå i salg på Spar Os, Tolga-Os sparebank, Dalsbygda handel, Os kommunehus og Amneus boghandel. I salg på Tynset bokhandel fra lørdag 2. desember. Mange interessant lokalhistoriske artikler og bilder; samisk historie, fiskhuset i Tufsingdalen, «Klæm-aat», Jopålsagården, gamle vassveger, slåtte- og seterbruk i Nørdalen, fórkjøring, Os samvirkelag 100 år med mer. Det […]

Klikk her for å lese videre

X