Kultur, idrett og fritid

På 200 års-dagen for innflytting på Klokkervangen lanserte Per Harald Grue boka “Klokkervang 1822-2022”. Boka er eit omfattande verk der forfattaren hadde tre hovudmål: Å ajourføre og korrigere slektsregistre Å publisere eit rikt bildemateriale Å få med historien om forfattaren, hans generasjon og fedre-generasjonen – d.v.s. tidsperioden frå 1890-2000. Å skrive artiklar om spesielle tema […]

Continue Reading

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september. Frivillige organisasjoner som er registrerte […]

Continue Reading

Innlandet fylkeskommune lanserer rabattkortet UngINN. UngINN er gratis for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året det er 21 år. Med kortet kan du benytte deg av mange forskjellige kulturtilbud og fritidstilbud i hele fylket til redusert pris. Oversikt over alle tilbudene finner du på www.unginn.no. I Fjellregionen […]

Continue Reading

I skoleferien, fra 20. juni til og med 12. august, har kommunehuset og sentralbordet åpent fra klokka 09.00-14.00 Legekontoret har i samme periode åpent fra klokka 8-15.  Legekontoret oppfordrer til å ta kontakt i god tid ved reseptbestillinger. Biblioteket har følgende sommeråpningstider i perioden 4. juli-11 august: Mandag 12-15:30 Tirsdag 12-15:30 Onsdag 12-15:30 Torsdag 12-18:30 […]

Continue Reading

På Tynset byfest arrangeres Nord-Østerdalens første markering for mangfold og inkludering lørdag 2. juli fra kl 11 – 16. Dette er en viktig markering for hele Fjellregionen og flest mulig øsnkes velkommen til å møte opp for å feire kjærlighet og mangfold. Program for lørdag 2. juli: Paroleveksted, ansiktsmaling og kulturelle innslag ved Bortistu kl. […]

Continue Reading

Årets stolpejakt tilbyr litterære skatter i Holtålen, Røros, Os og Rendalen Stolpejakt har blitt et attraktivt og artig folkehelse-tilbud i mange kommuner, organisert av idrettslag og orienteringsgrupper. I år er det første gang Holtålen kommune har stolpejakta. Her engasjerte biblioteket seg, og foreslo en litterær stolpejakt. Det vil si at på en del av stolpene […]

Continue Reading

Os kommune har samarbeidsavtaler med skiskytterne Maren Bakken og Jørgen Solhaug Sæter. De har begge gjennomført gode sesonger med imponerende resultater, og er i disse dager i gang med trening for neste sesong. Os kommune ønsker lykke til med oppkjøring til ny sesong, og ser fram til videre samarbeid. Her forteller de to litt om […]

Continue Reading

JOIN er en ordning som gir barn og unge mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Ordningen er beregna på lavinntektsfamilier. Barn og unge kan få gratis deltagelse i svømmehaller, kulturskoler, alpinanlegg med mer, og administreres på en enkel måte i en egen app. Os, Røros og Holtålem samarbeider om ordningen. Ta kontakt med […]

Continue Reading

Kulturdepartementet har kunngjort en tilskuddsordning til frivillige organisasjoner for ekstraordinære strømpriser. Tilskuddet gjelder: Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme, for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er […]

Continue Reading

Utstyrssentral Os og Røros kommuner og frivilligsentralene samarbeider nå om felles utstyrssentral. Utstyrssentralen har allerede vært i drift ei stund i Reiselivets hus på Røros. Her kan alle låne gratis utstyr til idrett og friluftsliv. Dette er del i BUA-nettverket som er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få […]

Continue Reading

Har du lyst til å bidra til at alle barn og unge blir inkludert i idrett, kultur og aktivitet? Bli med i ordningen JOIN! Røros, Holtålen og Os kommuner samarbeider i 2022 om JOIN, en løsning som skal gi flere barn og ungdommer mulighet til å delta i aktivitet og ulike opplevelser uavhengig av familiens […]

Continue Reading

Skiskytter Jørgen Solhaug Sæter har signert samarbeidsavtale med Os kommune  for sesongene 2021-22 og 2022-23. Jørgen er 21 år og bor til daglig på Lillehammer der han er på U23-landslaget samtidig som han tar bachelor i idrettsfag som deltidssudium.  Jørgen er fra Narjordet og går for Os IL. Os kommune er stolt over samarbeidsavtaler med […]

Continue Reading

Skiskytter Maren Bakken har signert samarbeidsavtale med Os kommune   for sesongene 2021-22 og 2022-23. Maren er 20 år og bor til daglig på Lillehammer der hun studerer til barnehagelærer – samtidig som hun satser for fullt på skiskyting. Hun går for Os IL, og er på U-23 landslaget. Med reviderte retningslinjer for samarbeidsavtaler, forbedret søknadsskjema […]

Continue Reading

Hembygda har40 års-jubileum i 2021, og leverer et flott jubileumsnummer . Heftet inneholder register for 1981-2020. Dette kan også kjøpes som særtrykk. Hembygda jubileumsnummer kr 150,- Særtrykk av register 1981-2020 kr 50,- I salg hos Servicetorget Os kommune, Tolga-Os sparebank avdeling Os, Spar Os, Dalsbygda handel, Amneus bokhandel, Tynset bokhandel og Tufsingdal landhandel.

Continue Reading

Hvordan er det å være ung i Os kommune sammenlignet med andre kommuner?  Det er det ingen fasitsvar på, men Ungdataundersøkelsen for 2021 gir noen indikasjoner. Les undersøkelsen her : Ungdata Os kommune 2021 Oppvekstprofilen inneholder blant annet et “oppvekstbarometer” som gir noen indikasjoner på hvordan Os ligger an i forhold til fylket og landet.  Les […]

Continue Reading

Byttesentralen på Hagenjordet er åpen hver onsdag fra 16-19. Kom innom og se om det er noe du trenger, eller om du vil levere noe som andre kan trenge. Åpen kafe! Velkommen, enten du vil bytte, eller bare ta en kaffekopp med vaffel eller kake til.

Continue Reading

Statsforvalterens kommunebilde for 0s 2021 er nå utarbeidet. Dette bildet bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. 

Continue Reading

Formannskapet i Os kommune har nå vedtatt reviderte retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom Os kommune og utøvere, arrangementer og prosjekter innen idrett, kunst og kultur. De nye retningslinjene gir større muligheter for gjensidig utbytte av avtalene for mottagere og kommunen. Søknadsfrister er to ganger i året – 1. april og 1. oktober. I 2021 er fristen […]

Continue Reading

Sommaren 1958 fekk ein ung Rune Aas jobb som brakke- og hjelpegut ved Ing. F. Selmer, som var ansvarleg entreprenør for bygginga av NATO-anlegget på Håmmålsfjellet. Dette vart ei spennande oppleving for 16-åringen, og interessa for anlegget vart vekt. Historien kring NATO-anlegget er kanskje den viktigaste hendinga i Os, og grunnlaget for den vidare utviklinga […]

Continue Reading

Stiftelsen Dam støtter helseprosjekter og -forskning gjennom frivillige organsiasjoner. Det betyr blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Søkere […]

Continue Reading

X