Kultur, idrett og fritid

Kølbrennardagan – kølbrennning gjennom histore, miljø, litteratur og musikk Mange har spurt om billetter til arrangementene. Billetter til Hembygda torsdag kveld, Kølbrennarpuben fredag kveld og konsertene med Erik Lukashaugen og Sønvis lørdag kveld kan kjøpes på Ticketmaster og ved inngangen.  Oppdatert program, lenker til billettkjøp og informasjon finner du her.  Det er jubileumsår for Verdensarven […]

Continue Reading

Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljø 2020-2034 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er seks uker. ⇒ Følg denne linken for å komme til høringssiden!

Continue Reading

Os kommunes utviklingsstipend kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. Søknadsfristen 1. oktober.

Continue Reading

Hembygda-komiteen har begynt arbeidet med årets julehefte. Hembygda har mye og interessant stoff, er en fin julegave og viktig dokumentasjon av lokal historie og folkeliv. I pågående arbeid med Kulturminneplan for Os kommune, har vi STOR nytte av artikler i Hembygda. Har du bidrag – langt eller kort, alvorlig eller artig, tegninger, bilder, dikt, minner […]

Continue Reading

Forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer og elvestrekninger i Os kommune ligger nå tilgjengelig på Lovdata. ⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften! ⇒ Klikk her for å komme til kommunens nettside om motorferdsel i utmark og på vassdrag!    

Continue Reading

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være […]

Continue Reading

Rørosmuseet inviterer til vandringer på Oddentunet i Narjordet. Det blir også guiding tirsdager og lørdager i sommer. Oddentunet er et godt bevart, freda gardsanlegg, vakkert beliggende på sin opprinnelige plass i Narjordet. Hovedbygningen er fra tidlig på 1800-tallet, og er særlig kjent for sjelden, innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst. Velkommen til å oppleve det unike bygget […]

Continue Reading

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid:  kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11.00 Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern. Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du […]

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 3. juni.  Ingen smittede i Os kommune Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune. Barnehagene med normale åpningstider. Barnehagene går over til normale åpningstider fra i morgen 4. juni, fra kl. 07.00 til kl. 16.30 «Smitte-App», påminnelse Vi vil minne […]

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 27. mai. 

Continue Reading

Vi er glade for å informere om at biblioteket gjenåpner tirsdag 26. mai kl 12! Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl 12-17. Det er viktig å merke seg at tilbudet vil være annerledes enn du er vant til, og dreier seg i korte trekk om utlån og innlevering i første omgang. Men biblioteket er heldigvis […]

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 20. mai. 

Continue Reading

Elever fra skolene i Os og ordfører gir oss taler for dagen. Os mannskor synger. Se hele filmen her. 

Continue Reading

Det blir 17. mai-feiring i Os sentrum, Narjordet, Dalsbygda og Tufsingdalen, men selvfølgelig anderledes enn vanlig på grunn av Korona-situasjonen.

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 13. mai. Les mer her!

Continue Reading

Skolene i Os kommune åpner opp for alle trinn fra og med mandag 11. mai. Les alt om gjenåpningen her. Velkommen tilbake! 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 6. mai. Dette er de siste aktuelle sakene. 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune torsdag 30. april. Ingen smittede i Os kommune. 

Continue Reading

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Med veteran menes det personellet som har deltatt i militære operasjoner i inn- og utland. Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes […]

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune mandag 27. april. I dag åpnet skolene igjen for 1-4 trinn. 

Continue Reading

X