Kultur, idrett og fritid

Røros, Os og Holtålenkommuner viderefører aktivitetskort for barn og unge. Aktivitetskortet gir barn og unge mulighet til å delta i aktiviteter og opplevelser uavhengig av familiens inntektsnivå. Bedrifter og foreninger gir bort et visst antall besøk eller opplevelser, i en felles dugnad for unge innbyggere. Aktivitetskortet gir barn og unge som av økonomiske årsaker ikke […]

Continue Reading

I dag er tilskuddsordningen Kulturarv Hedmark åpnet for søknader. I samarbeid med Sparebankstiftelsen har Fortidsminneforeningen etablert et 3- årig prosjekt hvor eiere av verneverdige bygninger og kulturminner lokalisert i tidligere Hedmark fylke kan søke om midler til istandsetting. Prosjektet har som mål å løfte kulturarven og gi et viktig initiativ for å ivareta bygningsarven i […]

Continue Reading

Os seniorkor starter opp igjen sine øvelser denne uka. De øver fast i Os samfunnshus på torsdager kl. 13-14. Nå vil de gjerne ha med seg flere sangere, og gjerne menn! Koret organiseres gjennom kulturskolen, og medlemmene blir elever i kulturskolen. Det er Gro Kjelleberg Solli som er korets musikalske leder, og hun presiserer at […]

Continue Reading

Redaksjonen for Hembygda er i full gang med innsamling av stoff til årets julehefte. Har du lyst til å bidra? Det kan være artikler – lange eller korte, lokalhistorisk stoff, barndomsminner, fortellinger, småstubber, tegninger eller bilder. Send stoffet til Anne Kristin Rødal, tlf 97 65 32 19 innen 15. oktober. Du kan kontakte alle i […]

Continue Reading

Fredag 23, juni kom Marit Dølgaard med en staselig gave til Os kommune – høgsetet fra Dølgaard. Høgsetet sto i pensjonatet til Berte Dølgaard fra ca 1921 til 1948. Det ble utlånt til brylluper i Fensal, og det er mange Os-brudepar fra denne perioden som har sittet i det. Høgsetet ble nokså sikkert laget av […]

Continue Reading

UngINN gir rabatt på kulturtilbud i Innlandet, og er gratis for alle ungdommer fra og med 13 til og med 21 år. Med kortet kan du benytte deg av mange forskjellige kulturtilbud og fritidstilbud i hele fylket til redusert pris. Oversikt over alle tilbudene og informasjon du her. I Fjellregionen får du rabatt her: Folldal […]

Continue Reading

Lørdag kveld tildelte ordfører Runa Finborud og kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal årets Ungdommens kulturpris til Andreas Galaaen Bredalslien. Ungdommens kulturpris har blitt delt ut ni ganger tidligere. Prisen deles ut til ungdom, enkeltpersoner eller grupper, som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder for andre ungdommer og som har gjort seg bemerket […]

Continue Reading

Savner du klær eller sko?  Kan du ha glemt dem?   Gjenglemte klær i Oshallen/svømmehallen blir nå liggende i hallen i 14 dager. Det som ikke er henta i løpet av den tida blir levert på Byttesentralen Hagenjordet.  På byttesentralen kan du hente tøyet gratis.

Continue Reading

Har du forslag til kandidater til Ungdommens kulturpris 2023? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen søndag 29. januar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku. Statutter for Ungdommens kulturpris Prisen utdeles til ungdom i kommunen, enkeltpersoner eller grupper, som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder […]

Continue Reading

Os kommune har i formannskap vedtatt samarbeidsavtaler med unge idrettsutøvere. Denne førsjulsvinteren har ordfører signert avtaler med skiskytter Vetle Meli Narjord, friidrettsutøver Ingeborg Østgård, kombinertløper Gyda Westvold Hansen og friskikjører Even Alme Loftås. Fire talentfulle og dyktige ungdommer som profilerer Os på utmerket vis, og som kommunen er stolt over å kunne støtte og samarbeide […]

Continue Reading

(foto: Eirik Bækken) Formannskapet vedtok i oktober å opprette en frivilligpris, og årets pris ble tildelt Finn Hval under adventskonserten i Os Samfunnshus.   Ordfører Runa Finborud viste til at 2022 er frivillighetens år, og hun takket alle som legger ned stor frivillig innsats i Os kommune. I begrunnelsen for årets tildeling peker ordføreren på både […]

Continue Reading

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det: “Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.” Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2023 til 2026 er nå klar. Du kan lese innstillingen ved å følge linken […]

Continue Reading

Kulturdepartementet har kunngjort en tilskuddsordning til frivillige organisasjoner for ekstraordinære strømpriser. Tilskuddet gjelder: Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme, for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er […]

Continue Reading

Utstyrssentral Os og Røros kommuner og frivilligsentralene samarbeider nå om felles utstyrssentral. Utstyrssentralen har allerede vært i drift ei stund i Reiselivets hus på Røros. Her kan alle låne gratis utstyr til idrett og friluftsliv. Dette er del i BUA-nettverket som er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få […]

Continue Reading

Har du lyst til å bidra til at alle barn og unge blir inkludert i idrett, kultur og aktivitet? Bli med i ordningen JOIN! Røros, Holtålen og Os kommuner samarbeider i 2022 om JOIN, en løsning som skal gi flere barn og ungdommer mulighet til å delta i aktivitet og ulike opplevelser uavhengig av familiens […]

Continue Reading

Hembygda har40 års-jubileum i 2021, og leverer et flott jubileumsnummer . Heftet inneholder register for 1981-2020. Dette kan også kjøpes som særtrykk. Hembygda jubileumsnummer kr 150,- Særtrykk av register 1981-2020 kr 50,- I salg hos Servicetorget Os kommune, Tolga-Os sparebank avdeling Os, Spar Os, Dalsbygda handel, Amneus bokhandel, Tynset bokhandel og Tufsingdal landhandel.

Continue Reading

Hvordan er det å være ung i Os kommune sammenlignet med andre kommuner?  Det er det ingen fasitsvar på, men Ungdataundersøkelsen for 2021 gir noen indikasjoner. Les undersøkelsen her : Ungdata Os kommune 2021 Oppvekstprofilen inneholder blant annet et “oppvekstbarometer” som gir noen indikasjoner på hvordan Os ligger an i forhold til fylket og landet.  Les […]

Continue Reading

Byttesentralen på Hagenjordet er åpen hver onsdag fra 16-19. Kom innom og se om det er noe du trenger, eller om du vil levere noe som andre kan trenge. Åpen kafe! Velkommen, enten du vil bytte, eller bare ta en kaffekopp med vaffel eller kake til.

Continue Reading

Statsforvalterens kommunebilde for 0s 2021 er nå utarbeidet. Dette bildet bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. 

Continue Reading

Formannskapet i Os kommune har nå vedtatt reviderte retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom Os kommune og utøvere, arrangementer og prosjekter innen idrett, kunst og kultur. De nye retningslinjene gir større muligheter for gjensidig utbytte av avtalene for mottagere og kommunen. Søknadsfrister er to ganger i året – 1. april og 1. oktober. I 2021 er fristen […]

Continue Reading

X