Kultur, idrett og fritid

Folkehelsearbeid i Os kommune, «prosjekt for folkehelseplan.» Kommunene er gjennom lov forpliktet til å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i sin befolkning. Det stilles krav til at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i kommunen. Denne oversikten skal ligge til grunn i planlegging og videre I utforming av tiltak på alle områder. […]

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune fredag. Her finner du informasjon om hvordan du når oss i påska, og annen praktisk info. Vi ønsker alle innbyggere riktig god påske! 

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune torsdag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune onsdag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune tirsdag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune mandag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune før helga. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune torsdag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune onsdag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra Os kommune tirsdag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Klikk her for å lese videre

Riksantikvaren har også i år bevilga penger til verneverdig bebyggelse i Narjordet. Huseiere i Narjordet kan søke Os kommune om støtte til vedlikehold og restaurering av bygninger fra denne potten. Huseiere med strakstiltak for å redde bygninger, konkrete tiltak der antikvariske løsninger fordyrer prosessen, og andre prosjekter kan søke. Tilstandsvurderinger anbefales. Dette er gode grunnlag […]

Klikk her for å lese videre

Fristen for å søke midler til kulturformål 2020 er utsatt til over Påske – fredag 24. april.

Klikk her for å lese videre

Ungdommens hus på Røros arrangerer Internett-LAN i helga. Alle os-ungdommer er også hjertelig velkommen til å bli med – hjemmefra!  Meld deg på her!

Klikk her for å lese videre

I disse tider har mange lag og foreninger årsmøter som må avlyses på grunn av korona-situasjonen. Innlandet musikkråd har laget en informasjons-side om hvilke regler som gjelder her. Se informasjonen her  

Klikk her for å lese videre

Ekstraordinært statsråd har i dag vedtatt forskrift nr. 293. Når det gjelder §5 om forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen, så trer den i kraft når dep. bestemmer. ⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften!

Klikk her for å lese videre

Det er mange hytter i vår kommune. Vi vil få et problem om mange personer skulle bli syke på hyttene sine. Derfor oppfordrer vi folk til å holde seg hjemme

Klikk her for å lese videre

Os kommune er kjent med at mange hytteinnbyggere i kommunen er på hytta. Her kan du lese viktig informasjon fra Os kommune i forbindelse med koronaviruset. Det er viktig at innbyggere og hyttebeboere tar nødvendige forholdsregler for å forhindre virussmitte, spesielt på steder der mye folk ferdes. Os sentrum er et utsatt område med tanke på mulig […]

Klikk her for å lese videre

Oppdatert informasjon og råd fra Os kommune: ⇒ Klikk her for å komme til Os kommunes side om Koronaviruset! Fra 12.mars 2020 inntil ny beskjed er gitt gjelder følgende: Verjåtunet sykehjem, Rytrøa og Nørnes er stengt for besøk. Dette betyr at besøk begrenses til det strengt nødvendige (nærmeste pårørende, hvis friske). Ta kontakt på tlf: 62 […]

Klikk her for å lese videre

Felles politivedtekter for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset. Kommunestyret har vedtatt at vedlagte politivedtekter skal legges ut på høring i 6 uker. ⇒ Klikk her for å komme til høringsdokumentet for politivedtektene !  

Klikk her for å lese videre

Songar, musiker, dirigent, akkompagnatør, instruktør og pedagog Gro Kjelleberg Solli fekk sundag kveld Os kommunes kulturprise. Ordførar Runa Finborud overrakte prisen på 8. mars- arrangementet i Vintervukku i Dalsbygda samfunnshus. Her er formannskapet si grunngjeving: «Os kommunes kulturpris deles ut til personer, lag eller foreninger som ha gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet […]

Klikk her for å lese videre

X